Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Werelddag & Fairtrade label

De voorbije jaren hebben heel wat mensen zich ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking binnen Lennik. Er werden activiteiten georganiseerd, gesensibiliseerd, samengewerkt met scholen, subsidies verdeeld aan studenten die naar het Zuiden trokken en nog veel meer.

Nu willen we samen met jou verder werken rond dit thema en zoveel mogelijk Lennikse inwoners laten kennismaken met ontwikkelingssamenwerking. Deze doegroep zal enerzijds werken rond de organisatie van een werelddag en anderzijds rond het behalen van het Faitrade label voor Lennik:

  • Organisatie werelddag:
    Wil je samen met ons mensen van verschillende afkomst samenbrengen, mensen kennis laten maken met andere culturen, mensen laten genieten van wereldmuziek en de wereldkeuken en mensen sensibiliseren rond de problematiek in het zuiden?
  • Behalen Fairtarde label:
    Gemeente Lennik vindt eerlijke handel belangrijk. Eerlijke handel voor iedereen, ook voor de boeren uit het zuiden. Ook hier kunnen we ons steentje aan bijdragen. Hoe kunnen we mensen sensibiliseren om Fairtrade te kopen? Welke acties kunnen we ondernemen om Lennikse winkels en bedrijven te overtuigen Fairtrade producten te kopen? Hoe kunnen we scholen betrekken bij het behalen van het Fairtrade label? Laten we samen Faitrade in de kijker zetten.

 

Op dinsdag 28 september werd er door een aantal geïnteresseerde burgers tijdens een eerste overleg nagedacht over het behalen van het fairtrade label en de organisatie van een werelddag. Er werd beslist om het behalen van het fairtarde label los te koppen van de werelddag. Het hele verslag van dit 1e overleg kan je hier nalezen.

Op dinsdag 9 november, om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, wordt er opnieuw een doegroep georganiseerd om verder na te denken over de organisatie van ‘het wereldfeest’. De bedoeling is om een wereldmarkt te organiseren die bij uitstek een gezellig samenzijn moet worden. Hiervoor denkt de doegroep aan animatie voor de kinderen, eten en drinken en als afsluiter een leuk optreden.  Ze trachten ook een samenwerking op poten te zetten tussen de Lennikse schoolkinderen en de schoolkinderen uit Kenia. Aan de hand van kunst proberen we beide groepen een beeld te laten vormen van hoe het leven is in Lennik en in Kenia. Heb jij leuke ideeën om van ons wereldfeest een echt succes te maken? Wil je gerust samen met de ander brainstormen naar ideeën? Schrijf je dan snel in voor de doegroep van dinsdag 9 november. Kan je die dag niet aanwezig zijn maar wil je in de toekomst wel graag meewerken? Ook dit kan je ons hier zeker laten weten.