Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Denk mee: Hoe zie jij een praatcafé?

Nieuwe mensen en culturen leren kennen op café… Klinkt dat niet geweldig?

In Lennik willen we vereenzaming bestrijden, mensen laten samenkomen en taalkansen bieden. Samen met jou denken wij graag verder na over de realisatie van dit project dat kadert in onze beleidsdoelstelling waarbij Lennik een sociaal beleid voert dat mensen verbindt.

Door op café een praatje te slaan over dagdagelijkse zaken, leer je nieuwe mensen kennen, kan je ervaringen uitwisselen en gewoon zalig ontspannen. In deze ontmoetingsplek, bieden we je bovendien extra taalkansen zonder de prestatiedruk die je in het dagelijkse leven ervaart wanneer je een fout maakt. In Lennik willen we met het oprichten van een praatcafé laagdrempelig generaties en culturen met elkaar verbinden.

Ben jij één van onze geëngageerde burgers die mee wil denken rond leuke activiteiten/ thema’s, de inrichting van ons pand, het aantrekken van de bezoekers, het ‘uit hun kot’ halen van vereenzaamde burgers of zelfs de taalpeter- of meter van een anderstalige medeburger wil worden? Laat het ons hier weten, of stop je bijdrage in één van onze ideeënbussen.

De eerste kennismaking en brainstorm van onze denkgroep is voorzien op donderdag 8 juli, om 20 uur in Hendrik Ghijselenstraat 7, 1750 Lennik (locatie praatcafé). (onder voorbehoud van geldende maatregelen).

Tijdens de eerste denkgroep gaan we op locatiebezoek, denken we samen met jou na over de inrichting, maken we kennis met andere partijen die hun ervaringen delen, toetsen we jullie verwachtingen af en plaatsen deze tegenover de vooropgestelde doelstellingen. 

Deel op facebook Deel op twitter