Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Lennikse jaarrekening 2020 positief ondanks corona-impact

De gemeenteraad keurde op 23 juni de jaarrekening 2020 van de gemeente Lennik goed. Daaruit blijkt dat de financiële parameters in 2020 onder controle bleven ondanks de impact van de coronapandemie.

De jaarrekening 2020 van het lokaal bestuur Lennik sluit af met een positief gecumuleerd budgettair resultaat van 2 122 764 euro, wat 1 376 034 euro beter is dan geraamd. De autofinancieringsmarge - de indicator voor het structureel evenwicht – bedraagt in 2020 1 243 883 euro. Hiermee ligt de autofinancieringsmarge in lijn met de voorbije jaren en blijven de financiële parameters in 2020 onder controle, ondanks de impact van de coronapandemie.

De exploitatieontvangsten ingeschreven in het meerjarenplan werden met een uitvoeringspercentage van 97,38% praktisch allemaal gerealiseerd en vertonen een stijging van 1,8%. Daaronder vinden we weliswaar een aantal bijkomende algemene en specifieke subsidieontvangsten inzake Covid t.b.v. 216 270 euro. De ontvangsten uit de opcentiemen van de onroerende voorheffing stijgen met 3,25% t.o.v. 2019 en bedragen in 2020 2 595 555 euro. De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting vertonen daarentegen een daling van -4,10% en bedragen in 2020 4 828 715 euro. De werkingsuitgaven werden gerealiseerd voor 90,77% en vertonen in 2020 een duidelijk stijgende trend van 7%. Deze zijn o.a. deels te wijten aan de extra uitgaven ingevolge de coronapandemie, waaronder de inrichting en het onderhoud van het triagecentrum, de aankoop van mondmaskers, beschermingskledij en ontsmettingsalcohol en het inrichten van telewerk.

Inzake de investeringsuitgaven werd in 2020 een bedrag aangerekend van 12 664 975 euro. Het uitvoeringspercentage in de investeringsuitgaven ligt hiermee op niet minder dan 94,3%.  Het grootste gedeelte van deze uitgaven kan men toeschrijven aan de riolerings- en wegenwerken aan de Schapenstraat, de overheveling van de riolering aan de DNB Riobra en de renovatie van de feestzaal Jo Baetens.

Belangrijkste investeringen:

  • Overheveling riolering: 5 603 790,79 euro (zowel U als O);
  • Riolering en afvalwaterzuivering: 3 277 276,35 euro; (+ deel wegherstelling 731 369,82 euro)
  • Wegen: 307 551 euro
  • Feestzaal Jo Baetens: 1 028 132,86 euro;
  • Gemeentehuis: 473 792,34 euro;
  • Bijgebouw Dekenij: 141 732,90 euro;
  • Aankoop woning + grond Schapenstraat: 335 000 euro;

Download de jaarrekening 2020

Download de bijgevoegde documentatie van de jaarrekening 2020

Deel op facebook
Deel op twitter