Lokaal relanceplan land- en tuinbouw

Samen op weg naar een post-corona herstel.

De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Het gemeentebestuur wil ondersteuning bieden en samen met jullie, onze inwoners, ‘denktanks of werkgroepen’ oprichten. 

Nu maatregelen beginnen te versoepelen en de economie kan heropstarten, is het van zeer groot belang de ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen om volwaardig opnieuw overeind te komen.

Hoe gaan we te werk?

De impact van de coronacrisis laat diepen sporen na en wellicht keren we nooit helemaal terug naar de situatie van vroeger. Er moet nagedacht worden over ons gedrag in publieke ruimte, hygiëne, mobiliteit, publieke evenementen,… zodat we samen kunnen werken aan 'het nieuwe normaal'.

Om deze geleidelijke opstart naar het nieuwe normaal te onderbouwen, gaan we ons lokaal relanceplan baseren op verschillende pijlers. In deze eerste fase gaan we van start met:

  1. Verenigingen (platform Vrije Tijd)
  2. Lokale handel & economie (platform Mens)
  3. Land- en tuinbouw (platform Omgeving)


Werkgroep land- en tuinbouw

Binnen het platform Omgeving ligt onze focus op de werkgroep land- en tuinbouw. Ook voor de korte keten en land- en tuinbouw in het algemeen is de impact van de coronacrisis niet te onderschatten. Heel wat groenten en fruit staan (bijna) klaar op het veld, maar landbouwers vinden geen plukkers nu de grenzen gesloten zijn en buitenlandse seizoensarbeiders niet in België geraken als gevolg van het coronavirus. Landbouw kan niet stopgezet worden zoals andere sectoren gezien zij bijdragen in de voorziening van de voedselproductie. 

De grootste zorg in de aanpak van dit relanceplan is het vinden van voldoende handen om de oogst veilig te stellen. Dat dit daarenboven in veilige omstandigheden moet gebeuren, spreekt voor zich, maar stelt niet zo’n probleem in deze sector. Zowel op het veld als in serres kunnen de regels rond social distancing hand in hand gaan met de dringende taken als het voederen en melken van dieren of het zaaien/ oogsten.

Zie jij het licht en heb je zin om de land- en tuinbouw te ondersteunen met jouw ideeën voor herstel? Stel je dan zeker kandidaat voor deze werkgroep waarin we samen nadenken over het relanceplan voor land- en tuinbouw.


Geef je idee

Welke steunmaatregelen acht jij nodig ter ondersteuning van een goede werking van de land-en tuinbouw tijdens en na corona? Doe hier een voorstel.