RUP Eizeringen: wandel en denk je mee?

Het gemeentebestuur van Lennik wil de ruimtelijke ontwikkeling van en rondom de kern van Eizeringen vormgeven. Daarom is beslist om hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten ter uitwerking van het gemeentelijk structuurplan. Het doel van dit plan is om van Eizeringen een landelijke kern met voorzieningen en oog voor open ruimte te creëren. Meer info over het RUP Eizeringen lees je hier.

De eerste officiële raadpleging en adviesronde zal georganiseerd worden van september 2021 tot oktober 2021. Gedurende deze periode kan iedereen het dossier komen inkijken op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. Informatie hierover zal tijdig worden meegedeeld.

Wat ging hieraan vooraf?

Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment nodigde het gemeentebestuur je in juli en augustus uit om het studiegebied zelf te gaan verkennen.

Via een uitgestippelde wandeling doorheen het mooie Eizeringen kon je met je eigen ogen zien over welk gebied het juist gaat. Je kon de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren. Dankzij panelen op verschillende locaties kreeg je meer uitleg over het RUP en de desbetreffende locatie. De zwakke en sterke punten kon je tenslotte via dit platform of de ideeënbussen aan ons bezorgen.