Saneringsproject Hunselberg en Tuitenberg

In het kader van het saneringsproject Hunselberg en Tuitenberg zullen in het projectgebied de rioleringen volledig gescheiden worden. 

Het gaat hierbij om volgende (delen van) straten :

  • Nellekenstraat
  • Eizeringenstraat
  • Puttekensveldweg
  • Tuitenbergstraat
  • Lombeeksestraat
  • Hunselberg
  • Hunselstraat

Daarbij zullen ook de straten volledig opnieuw aangelegd moeten worden en zal de inrichting van de Dries aan ’t Nelleken grotendeels gerealiseerd worden conform het goedgekeurde beheersplan.

Geef je idee

Een aantal belangrijke keuzes zijn reeds vastgelegd in het voorontwerp, maar dit project biedt nog voldoende kansen om in het projectgebied een aantal accenten te leggen op het vlak van inrichting.  Die kleine ingrepen kunnen een belangrijke meerwaarde bieden voor de bewoners.  Dat is voor het gemeentebestuur dan ook aanleiding om de bewoners hierbij actief te betrekken en te laten participeren.

Concreet kan het gaan over ingrepen op het gebied van (verkeers)veiligheid, groene accenten, integratie van rustplekken, openbare verlichting,…

Wij doen dan ook graag een oproep aan de bewoners om samen met ons en de andere stakeholders een participatieproces op te starten.  Interesse om mee te stappen in dit participatieproces?  Geef hier alvast je idee.