Terug naar overzicht

Hoe zie jij het economische herstel van onze lokale land- en tuinbouw na de coronacrisis?

Hoe bereiken we een gulden middenweg tussen enerzijds de opgelegde veiligheidsmaatregelen en anderzijds het zo optimaal economisch runnen van je land- en tuinbouwbedrijf?  Laat ons samen nadenken over steunmaatregelen die flexibel omspringen met aanpassingen met versoepelingen en het opnieuw verstrengen van regels binnen de exit-strategie.

Deze voorstellen werden reeds ingediend