Welke accenten leg jij graag op vlak van de herinrichting van het projectgebied rond de Hunselburg en Tuitenberg?

Geintegreerd werken

Omschrijf je idee op het gebied van (verkeers)veiligheid, groene accenten, integratie van rustplekken, openbare verlichting,… binnen dit projectgebied

Het is belangrijk om verschillende facetten die bij het openleggen van een straat in oogschouw te nemen. Rekening houden met de behoefte aan transit (oversteek) plaatsen voor dieren (egels, hazen, vossen, kikkers, marters, eekhoorns, ..) die gelijktijdig én tegen minprijs kunnen worden aangelegd. Coördinatie met andere betrokkenen om bvb. Elektriciteitsleidingen ondergronds te trekken, waterleiding en te vernieuwen, telefoonleidingen, glasvezels, (wachtbuizen!), fiets en voetpaden en andere structurele mobiliteitsaspecten mee te voorzien. Hierin zit een lange termijnwinst in zowel financieel als wat betreft overlast voor de aangelanden. De gemeente zou hier sturend moeten functioneren en de projecten prioriteren die rijp zijn voor uitvoering. Het is dus zaak om the anticiperen en de uitvoering der werken te consolideren.