In Lennik zit je goed

Ja, ik kom graag mee denken op donderdag 20 mei om 19u (digitaal overleg)

Welke rustplekjes langsheen ons fiets- en wandelnetwerk kunnen extra bankjes gebruiken?

Op 14 mei 2012 werd in de Varenbergstraat (Sint-Marens-Lennik) een geboortebos ingehuldigd. Het is een mooi gebied dat een zeer diverse natuurlijke begroeiing kent, met dotterbloem en munt als bekendste planten. Middenin kan men een grote waterplas/vijver ontdekken. Langs de straatkant mag een rustplekje voorzien worden en dit op enkele stappen van verschillende wandelpaden en wandelknooppunten. Laten we tesamen overleggen !