home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Ontdek alle verslagen van de bestuurskrachtmeting

Lokale besturen staan dagelijks voor verschillende uitdagingen waarvan de verwachtingen ook in de toekomst nog zullen toenemen. Als gemeente is het van belang de eigen bestuurskracht te meten, toekomstige uitdagingen te evalueren en scenario’s af te tasten die eventueel kunnen bijdragen aan een sterkere bestuurskracht. Om die reden werd er een bestuurskrachtanalyse uitgevoerd die 22 november aan de gemeenteraad werd toegelicht.

Met de bestuurskrachtsmeting tast lokaal bestuur Lennik af welk toekomstscenario het meest wenselijk is. Hiervoor informeerden we ons maximaal in verschillende fasen van externa analyse tot burgerparticipatie.

Deze bestuurskrachtmeting heeft in tegenstelling tot de aanpak van andere lokale besturen niet als doel het jaar af te sluiten met een fusie. Wel dient deze onderbouwde voorbereiding als basis om in de volgende legislatuur mee aan de slag te gaan. Lennik wil proactief kijken naar de mogelijkheden én naar het draagvlak voor een mogelijke fusie, zowel binnen het bestuur als bij de burgers.

Ontdek het hele traject en de verslagen.

Deel op facebook
Deel op twitter