Het traject

We onderzoeken hoe bestuurskrachtig Lennik is als lokaal bestuur. We willen hiermee ontdekken welk toekomstscenario het meest wenselijk is. Grofweg zijn er vier mogelijke scenario’s:

  • Lokaal bestuur Lennik blijft een zelfstandige of autonome gemeente
  • We werken samen met bepaalde buurgemeenten in een IGS (intergemeentelijke samenwerking)
  • We gaan een ambtelijke fusie aan met bepaalde gemeenten, waarbij we dus met samen met die gemeente een bepaalde dienst kunnen aanbieden
  • Een volledige fusie met één of meerdere buurgemeenten

bestuurskracht analyse

Om te ontdekken welk scenario voor Lennik het meest wenselijke is, willen we ons maximaal informeren.

Enerzijds hebben we een objectieve analyse van onze bestuurskracht laten uitvoeren door een externe partner. Zijn we als gemeente in de toekomst nog in staat om te doen wat we moeten én willen doen? Indien we niet meer voldoende bestuurskrachtig zijn, wat zijn eventuele oplossingen? Dat zijn de vragen die daarin beantwoord worden.

Jouw ervaringen zijn belangrijk

Daarnaast willen we ook jouw ervaringen horen. Hoe ervaar jij het leven, wonen en werken in Lennik? Van welke diensten in de gemeente Lennik maak je gebruik? Voor welke zaken ga je op zoek naar het aanbod in andere gemeenten?  We willen hierbij de stem horen van zoveel mogelijk inwoners van Lennik. Je kan je ervaringen, ingedeeld over acht verschillende thema’s, kwijt op deze website tot augustus.

Op basis van deze informatie organiseren we in het najaar van 2023 gesprekstafels. Hier gaan we in levende lijve met elkaar in gesprek over de verschillende thema’s, om per thema tot een aantal aanbevelingen te komen. Eind 2023 en begin 2024 werken we aan een finaal rapport, dat we in het voorjaar van 2024 graag aan jou voorstellen.

Deel hier jouw ervaring