Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Erfgoeddag maakt school! Met jou?

Op zondag 24 april 2022 gaat erfgoeddag door in het kader van ‘Erfgoeddag maakt school!”

De jongensschool van Sint-Martens-Lennik behoort tot het erfgoed van de gemeente. Graag willen we iedereen die in het bezit is van foto’s uit die periode, oude handboeken, spelletjes van vroeger, uniformen en andere antiquiteiten oproepen dit hier met ons te delen, of zich te richten tot de dienst vrije tijd via 02 531 02 30 of vrije.tijd@lennik.be .

Ook mensen die verhalen uit die periode kunnen vertellen (bv. over hoe het schoolleven er toen aan toe ging) mogen zich tot ons richten met hun verhaal.

Dit materiaal zal benut worden om, in de BIB tijdens de week van 25-29 april, een expo te maken zodat Lennikse jongeren en andere geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen in de geschiedeis van de jongensschool van toen.

Graag ontvangen we jullie materialen en verhalen ten laatste op 31 maart 2022.

Deel op facebook
Deel op twitter