Welke noden zie jij op vlak van het verbeteren van sportinfrastructuur in de regio?

Specifiek voor Lennik: Het optimaal benutten van sportinfrastructuur die voor handen is zodoende elke Lennikse sportvereniging zijn/haar gevraagde sporturen kan verkrijgen. Vandaag is er in Lennik, naast de gemeentelijke sporthal 'Jo Baetens', een tweede sporthal neergepland op Lennikse grond, nl. de sporthal aan het Sint-Godelieve-Instituut in SML. Deze sporthal wordt, naar mijn mening, niet ten volle benut gelet op het feit dat deze sporthal enkel tijdens de schooluren gebruikt wordt. Deze sporthal zou benut kunnen worden door Lennikse sportverenigingen zoals Volleybal Heren/Dames, Lennikse Minivoetbalbond,... aangezien deze sportverenigingen niet hun gewenste aantal sporturen in de sporthal 'Jo Baetens' kunnen bekomen. Het gebruik van een sporthal aan een school kan men vergelijken met buurgemeenten Dilbeek (Campus Parnas, Don Bosco Groot-Bijgaarden), Ternat (Sint-Jozef Instituut) en Halle (Don Bosco) waar dit vandaag wel mogelijk gemaakt wordt.

Ik wil mij engageren voor de werkgroep ‘bovenlokale sportinfrastructuur’ waarbij de eerste taak het in kaart brengen van de lokale noden omvat.

Neen