Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Modelformulier werkwijze (her)opening winkels

Bij (her)opening van uw winkel wordt er van u verwacht dat u zelf een werkwijze op basis van de richtlijnen uit de generieke gids uitwerkt en op papier zet. Hiervoor kan u het modelformulier gebruiken en downloaden op 

https://www.lennik.be/winkels-handelszaken-en-markten. Dit document dient u ter beschikking te stellen bij een eventuele controle. Zo kan u aantonen dat u heeft nagedacht over hoe u de regels inzake social distance en hygiëne wil handhaven. 

 

De Nationale Veiligheidsraad kondigde vrijdag 24 april het begin van de exitstrategie aan, die een gefaseerde versoepeling van de voorschriften voorziet. Vanaf 11 mei, onder voorbehoud van eventuele toekomstige maatregelen, kunnen winkels, zonder onderscheid en onder strikte voorwaarden, hun deuren terug openen. Uitgangspunt hierbij blijft het respecteren van de regels inzake hygiëne en social distance. De generieke gids voor bedrijven en de sectoriële protocollen vormen in deze het belangrijkste kader en hulpmiddel: 

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te-gaan?fbclid=IwAR2N7inaAoA-2pDMGQpQZmtvkAbuZ_8YoH2n2GgZz3ETuWuU3seAb4LvVRY

Deel op facebook Deel op twitter