home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Strikte voorwaarden ondernemers voor heropening niet-essentiële winkels

01-12-2020
Het Overlegcomité besprak op 27/11 de epidemiologische situatie in ons land en nam o.a. de beslissing om de niet-essentiële winkels te heropenen onder strikte voorwaarden. In dit nieuwsbericht geven we je een stand van zaken en overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Heropening van winkels onder strikte voorwaarden

Niet-essentiële winkels mogen opnieuw openen vanaf 1 december 2020.

Er gelden echter strikte hygiënische voorwaarden:

Strikte opvolging van de basisregels zoals handen wassen, afstand houden en het dragen van een mondmasker. Preventiemaatregelen moeten zichtbaar aangekondigd zijn voor alle bezoekers, inclusief personeelsleden en leveranciers. Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn; iedereen die de winkel betreedt moet zijn/haar handen ontsmetten. Personeel krijgt een passende opleiding. Individueel winkelen met één volwassene per winkelbeurt.
Het gezelschap van kinderen tot en met 18 jaar wordt zoveel mogelijk beperkt. Een winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten. Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkel.  Er moet toezicht zijn op buitenstaande wachtende winkelaars, zodat de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten de winkel gebeurt volgens de richtlijnen van de lokale overheden.

De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal klanten per vierkante meter toegankelijke vloeroppervlakte:

Voor winkels geldt de norm van één klant per 10 m². Winkels met een oppervlakte van minder dan 20 m² laten maximaal 2 klanten tegelijk toe, mits respecteren van de afstandsregels.
De onderneming neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren. De onderneming zorgt voor een goede verluchting. Grote winkels van meer dan 400 m² dienen verplicht een toegangscontrole te voorzien. De toegang tot de winkelcentra, winkelstraten en parkings wordt door de bevoegde gemeentelijke overheid, in overeenstemming met de instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, zo georganiseerd, dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Alle bepalingen werden opgenomen in het ministerieel besluit van 28 november 2020.

Meer info kan je nalezen op https://www.lennik.be/handelszaken 

1 okt

Spreuken in het straatbeeld zorgen voor positieve energie in Lennik - Doe ook jij mee?

29-09-2020

Elk jaar zetten we tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid het belang van een goede geestelijke gezondheid extra in de kijker! Sociale cohesie is meer dan ooit actueel.

Spreuken in het straatbeeld zorgen voor positieve energie in Lennik

Tijdens de hele maand oktober willen we spreuken laten opduiken in het straatbeeld via alle handelaars in Lennik. Verras mensen met fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen, quotes om even bij stil te staan. Vooraankondiging is niet nodig. De verrassing doet het werk!
Met de spreukenactie willen we niet alleen een glimlach opwekken, maar mensen ook doen nadenken over hun geestelijke gezondheid: Hoe voelen we ons echt vandaag?

Dit jaar is het een bijzondere editie: sinds enkele maanden bepaalt COVID-19 ons dagelijkse leven. De invloed van dit virus op ons mentaal welbevinden is enorm: het spreekt ieders veerkracht aan. De slogan ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats. Verbinding en veilige ontmoeting staan in deze campagne centraal. Want verbonden zijn met anderen is essentieel om je goed in je vel te voelen!

Doe je mee?

De intergemeentelijke preventiedienst gezondheid stelt voor elke deelnemende lokale handelaar een raamsticker en raamstift ter beschikking.
Deze kunnen jullie vanaf morgen, 30/09/2020, afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Het gemeentehuis is dagelijks open van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag van 8.30 tot 16 uur en op donderdag ook van 16 tot 20 uur. Verder geven we je graag ook stickers mee die je ter beschikking van je klanten kan stellen.

Deel je spreuk op onze facebookpagina met vermelding van #samenveerkrachtig.

Nog enkele tips voor jouw spreuk: Stem de inhoud van de spreuken af op het type locatie. Voorbeelden: School: ‘Als iets niet lukt, heb je niet gefaald maar geleerd.’ Apotheker: ‘Het beste medicijn, is drie keer daags een complimentje.’ Sporthal: ‘Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.’ Zet onder elke spreuk #samenveerkrachtig.
#samenveerkrachtig verwijst naar de rode draad van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid en naar samenveerkrachtig.be waar mensen een overzicht vinden van alle geplande acties in heel Vlaanderen tijdens de 10-daagse.
Nieuws

Stoffen mondmasker op afroep

30-04-2020
Lennik is zeer bekommerd om de veiligheid van haar bevolking en zal iedere inwoner midden mei een gratis stoffen mondmasker aan huis leveren. Lennik wil echter al vanaf maandag 4 mei mensen helpen die het openbaar vervoer nemen en/of opnieuw aan het werk gaan en verdeeld de mondmaskers in 2 fasen.


Fase 1: Ben je Lennikenaar en moet je vanaf maandag opnieuw aan het werk of gebruik maken van het openbaar vervoer?

Aarzel niet om vanaf maandag 4 mei langs te komen op het gemeentehuis om alvast een stoffen mondmasker af te halen. Om dit alles in goede banen te leiden, dien je in bezit te zijn van je abonnement van het openbaar vervoer en/ of het attest van je werkgever waarop vermeld is dat je moet werken en je hiervoor in het publieke leven moet begeven. Je kan enkel een mondmasker afhalen voor de leden van jouw gezin die moeten werken of het openbaar vervoer dienen te gebruiken. Kindermondmaskers zijn nog niet beschikbaar.

Het onthaal is dagelijks open van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag van 8.30-16.00 uur en op donderdag ook van 16-20 uur. Een afspraak maken hoeft niet, al vragen we je natuurlijk niet massaal maandagochtend te komen en de social distancing maatregelen na te leven en min. 1,5 m afstand te houden.


Fase 2: Elke inwoner krijgt een gratis stoffen mondmasker aan huis geleverd.

Zoals gecommuniceerd stelt gemeente Lennik voor elke Lennikenaar (volwassenen én kinderen) een gratis stoffen mondmasker ter beschikking. Gezien de grote vraag en wachttijden bij leveringen, zijn wij genoodzaakt even geduld uit te oefenen. We stellen alles in het werk om je deze mondmaskers persoonlijk, met  respect voor de social distancing maatregel,  door onze talrijke vrijwilligers aan huis te laten bezorgen rond half mei. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Met het gratis stoffen mondmasker draagt het gemeentebestuur bij aan een zo veilig mogelijke terugkeer naar het publieke leven naarmate de exitstrategie uitgerold wordt.

Nieuws

Oproep computers - al onze kinderen verdienen gelijke kansen

09-04-2020
Als onze Lennikse basisscholen ook na de paasvakantie dicht blijven, komen er opnieuw heel wat uitdagingen op ons af. De kinderen en hun ouders zullen nieuwe leerstof/ leerboeken aangereikt krijgen om samen mee aan de slag te gaan via afstandsonderwijs.

Onze scholen bekijken nu volop hoe ze dit alles praktisch kunnen regelen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat dit alles haalbaar blijft voor de school, de kinderen én hun ouders. Vaak wordt er gewerkt rond online lessen of online apps om kinderen leerstof aan te bieden. Op die manier krijgt het afstandsonderwijs vorm. Voor een heel aantal gezinnen die niet over een computer, laptop of tablet beschikken, vormt dit afstandsonderwijs echter een groot probleem.  

Als bestuur geloven wij in gelijke kansen voor al onze kinderen en willen wij samen met jou de scholen en gezinnen een handje helpen. We willen alle kinderen de kans geven om afstandsonderwijs te kunnen volgen en niet achterop te geraken.

Heb jij een computer, laptop of tablet die je zelf niet meer gebruikt maar waar kinderen wel nog mee aan de slag kunnen? Laat het ons zeker weten.
Je kan je toestel(len) in de loop van de paasvakantie binnen brengen op het gemeentehuis of op het OCMW. Het bestuur zorgt vervolgens samen met de scholen dat deze computers, laptops en tablets bij de juiste kinderen terecht komen.

Belangrijk!

Schenk je je toestel weg? Zorg dat je al je persoonlijke gegevens eraf haalt. Geef je je toestel in bruikleen? Kopieer je persoonlijke gegevens op een externe harde schijf (of scherm ze voldoende af op je toestel). We zijn uiteraard enkel op zoek naar werkende toestellen waar de kinderen direct mee aan de slag kunnen. Het gemeentebestuur zorgt samen met de directies van de scholen voor de verspreiding van de ingeleverde toestellen.

Hoe kan je je toestel inleveren?
Om je toestel(len) binnen te brengen in het gemeentehuis, neem je telefonisch contact op met de dienst onthaal op 02 532 41 15. Is het voor jou gemakkelijker om langs te gaan op het OCMW, kan dit zeker ook. Neem dan telefonisch contact op met het onthaal van het OCMW op 02 532 41 45. Op die manier kan je een afspraak maken om je toestel(len) binnen te brengen.

Gelieve deze oproep zo veel mogelijk te verspreiden!