Ondernemer? Ontdek de gratis actie 'corona' waardebonnen!

Elk Lenniks gezin heeft een corona waardebon van 10 euro ontvangen.
Met dit initiatief ondersteunt Lennik de koopkracht en rechtstreeks ook de lokale handel. Zo willen we de negatieve impact van de Covid-19 pandemie verzachten en de lokale handels- en horecazaken stimuleren.

Deelname aan deze actie is volledig gratis en van toepassing op iedere Lennikse handels- en horecazaak. De waardebonnen zijn geldig voor de klant t.e.m. 31 december 2020. De ontvangen bonnen kan je tot uiterlijk 1 maart 2021 indienen aan het onthaal van het gemeentehuis. Na deze datum zijn de bonnen niet langer geldig en worden ze niet meer terugbetaald. Terugbetaling zal gebeuren in de maand volgend op de maand van ontvangst.

Je kan je op eenvoudig verzoek via mail naar economie@lennik.be laten registreren als deelnemende ondernemer. Ben je reeds opgenomen als deelnemende handelaar van de Lennikse waardebon? Dan hoef je geen verdere actie te ondernemen en ben je automatisch geregistreerd. Indien je nog niet geregistreerd bent als deelnemende handelaar op www.lennik.be/waardebon dan kan je je uiteraard laten registreren voor beide (corona waardebon + Lennikse waardebon).