Terugblik op het tweede overlegmoment van de werkgroep 'relanceplan lokale handel & economie'

Op 1 april kwam de werkgroep ‘lokale handel & economie’ met een aantal geïnteresseerden samen n.a.v. het ‘relanceplan lokale handel & economie’.

Ze begonnen met een evaluatie en maakten een stand van zaken op rond de genomen maatregelen:

  • Analyse coronawaardebon 2020
  • Implementatie verwenbon & verenigingsbon 2021
  • Vervanging parkeermeters Markt

Daarnaast werden de toekomsite maatregelen voorgesteld:

  •  Ondersteuning horeca
  • Bloementorens
  • Wifi
  • Lennik Inspireert: wanneer inplannen?
  • Mobipunt

Deze evaluatie en de nieuwe voorstellen kan je nalezen in het verslag.

Heb je nog aanvullingen, stuur ze dan zeker voor vrijdag 23 april door naar economie@lennik.be. Heb je nog een ander idee, dan mag je dit hier ook altijd delen. Deze input wordt verwerkt en geagendeerd aan het college van burgemeester en schepenen.