Werkgroep tegen voedselverspilling geeft aftrap 1e bewustmakingscampagne

Binnen de gemeente en het OCMW van Lennik werken we via subsidies van de provincie Vlaams-Brabant een participatietraject rond voedselverspilling uit. Dit is een thema dat heel wat partners aanbelangt en belangrijk is in het kader van gezondheid en klimaatverandering.

Uit workshops onder begeleiding van FOODWIN bij aanvang van het project besloot de werkgroep als eerste actie in te zetten op de huishoudens en het verkleinen van hun voedselafdruk.

1e bewustmakingscampagne via broodzakken

Om het doel, verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, van deze actie te realiseren, willen we de burger eerst en vooral bewust maken van het probleem. Uit onderzoek bleek dat brood één van de grootste fracties in voedselverspilling is. Met een communicatiecampagne op broodzakken gaan we onze burgers enerzijds informeren, en anderzijds tips, weetjes en recepten meegeven om het brood volledig te verbruiken.

Vanaf 18 oktober zullen 10 handelszaken in Lennik brood verpakken in de broodzakken van deze actie. De affiches alsook de tips erop werden ontworpen door de leerlingen van GBS ’t Rakkertje, De Kleine Prins en SGI Lennik. Door scholen bij ons project te betrekken, maken we het thema bespreekbaar en vergroten we het draagvlak. Anderzijds informeerden onze medewerkers van de werkgroep de handelszaken over deze actie. Op die manier geven ook zij de burger toelichting over deze nieuwe broodzakken en worden ze als het ware mede ambassadeurs.

Toekomst

In 2022 zetten we verder in op de strijd tegen voedselverspilling en richt de werkgroep haar pijlen op de zorginstelling met de actie ‘bespaar op voedselverspilling, niet op zorg!’