Veranderde jouw situatie door Covid-19? Het OCMW kan je helpen!

Is jouw situatie door COVID19 veranderd? In deze moeilijke tijden ben je niet alleen. Er bestaan oplossingen.

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis kan steun vragen. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, door het OCMW erkend wordt als behoeftig. Download onze brochure voor meer informatie en contacteer OCMW Lennik voor meer informatie over de steun die aan jou kan verleend worden.

OCMW Lennik is verhuisd.
Sinds 3 augustus helpen wij je graag verder in de Dekenij op het Masiusplein (Deken Verbesseltstraat 9). Het OCMW is open op afspraak. Afspraken kan je maken op het nummer 02 532 41 45 en via mail op info@ocmw.lennik.be.