Terugblik op het eerste overlegmoment van de werkgroep 'relanceplan lokale handel & economie'

Op 29 oktober kwam de werkgroep ‘lokale handel & economie’ met een aantal geïnteresseerden samen n.a.v. het ‘relanceplan lokale handel & economie’.

De insteek van dit overlegmoment was om samen te bekijken wat gemeente Lennik kan doen om de lokale ondernemers te helpen in deze moeilijke tijden.

Ze evalueerden de genomen maatregelen en deden voorstellen op korte en lange termijn voor toekomstige initiatieven.
Deze evaluatie en de nieuwe voorstellen kan je nalezen in het verslag.

Heb je nog aanvullingen, stuur ze dan zeker voor dinsdag 1 december door naar economie@lennik.be. Heb je nog een ander idee, dan mag je dit hier ook altijd delen. Deze input wordt verwerkt en geagendeerd aan het college van burgemeester en schepenen.