Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Geef ook jij het beleid in Lennik mee vorm?

Onze samenleving heeft op het vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie een hele evolutie doorgemaakt. In dit licht ontwikkelde de gemeente Lennik de voorbije jaren de nieuwe participatiestructuur Lennik aan Zet. Doelstelling van de nieuwe aanpak is een model te creëren dat zo aantrekkelijk en zo laagdrempelig mogelijk is zodat zoveel mogelijk inwoners zich aangesproken voelen.

Wil je graag ook inspraak hebben op het beleid en het (denk)werk vanuit de denkgroepen neerschrijven in een advies, zetelen in de GeCoRo of de jeugdraad, schrijf je dan in via www.lennikaanzet.be.
Ben je niet vertrouwd met het platform? Geef dan zeker een seintje via 02 532 41 15 of info@lennik.be en stel je ten laatste op maandag 1 maart kandidaat met vermelding van de groep.


Denk en werk jij graag aan het beleid in Lennik?
Op Lennik aan zet werken we rond 3 platformen MensOmgeving en Vrije Tijd waarbinnen verschillende thema’s aan bod komen. Binnen elk platform zijn er dan denkgroepen, doegroepen en advies-schrijfgroepen. Een denkgroep buigt zicht over toekomstig beleid of over een probleemsituatie of reikt nieuwe ideeën aan of… Zo nam je misschien al eerder deel aan de werkgroep relanceplan lokale economie waarin nagedacht werd hoe we de de Lennikse ondernemers maximaal kunnen ondersteunen en de impact van de Covid-19 pandemie kunnen verzachten. Een doegroep richt zich specifiek naar een afgebakend project of evenement. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep rond de passage van de Tour de France.

Daarbij zijn we op zoek naar een aantal ‘gangmakers’ die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen schriftelijk neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep.

Een overzicht en meer informatie kan je hier terugvinden:
👉 Mens via https://lennikaanzet.be/mens/topics/503
👉 Omgeving via https://lennikaanzet.be/omgeving/topics/504
👉 Vrije Tijd via https://lennikaanzet.be/vrijetijd/topics/502


Zetel je liever in de GeCoRo?
Ook voor de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening) zoeken we nog kandidaten. De GeCoRo heeft hoofdzakelijk een advizerende rol bij de ruimtelijke planning binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordeningen, e.a. Deze commissie komt minimaal twee maal per jaar samen.
Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV, een motivatiebrief en een aanvraagformulier (terug te vinden op de gemeentelijke website). Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief, een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling en een aanvraagformulier toevoegen.
👉 GeCoRo via https://www.lennik.be/producten/detail/297/gecoro


Heb jij een idee voor de Lennikse jeugd?
Wat wil je graag als jongere in Lennik? De jeugdraad is de spreekbuis voor alle kinderen, tieners en jongeren binnen de gemeente.
Via deze weg kunnen jullie ideeën, voorstellen en vragen voorgesteld worden aan het beleid.
👉 Jeugdraad via https://www.lennik.be/producten/detail/307/jeugdraad

Deel op facebook
Deel op twitter