Geef jij graag je advies over het gemeentelijk ruimtelijke structuur-/ beleidsplan, de RUPs of stedenbouwkundige verorderingen?

De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening of GECORO, geeft advies inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente en dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Bouw mee aan de toekomst van Lennik

Via het platform "Omgeving" gaan we samen op zoek naar manieren om leven in Lennik beter te maken met betrekking tot: GECORO, leefbaarheid, duurzaamheid, trage wegen, infrastructuur, verkeersleefbaarheid, vergroening, klimaatneutraal, erfgoed, landbouw, kernversterking, natuur en bos, mobiliteit, zwakke weggebruikers, dierenwelzijn, schoon water en …