Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat zijn advies-schrijfgroepen?

Het (denk)werk binnen een denkgroep kan indien gewenst leiden tot een geschreven advies. We zijn er van overtuigd dat binnen zo een denkgroep een aantal ‘gangmakers’ opstaan die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen schriftelijk neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep. De mensen die inspraak willen hebben op het beleid, krijgen zo dus de kans om over de zaken die werden besproken binnen de denkgroep een gefundeerd advies neer te schrijven.

Vanuit de gemeente is een duidelijke procedure en een vast sjabloon uitgewerkt hoe adviezen naar het beleid kunnen worden geschreven. Ook hier werkt het samenstellen van een advies-schrijfgroep in twee richtingen: op eigen initiatief of na oproep vanuit de gemeente.

Dit is zeker belangrijk voor de GECORO en de Jeugdraad waar er inzake bepaalde materies een aangelegenheden verplicht advies moet worden gevraagd door het bestuur.

Wil jij het vrijetijdsleven in Lennik mee uitbouwen en werken rond thema’s als jeugd, sport, evenementen, toerisme, cultuur,… dan is de advies-schrijfgroep Vrije Tijd je op het lijf geschreven. Stel je hier kandidaat. 

Deel op facebook
Deel op twitter