• Is gemeente Lennik klaar voor de uitdagingen van morgen?

    Welke zijn de behoeften van jou als Lennikenaar en hoe kunnen we hier in de toekomst zo goed mogelijk aan beantwoorden? Hiervoor zijn we op zoek naar jouw inbreng!

    Meer weten?

Bestuurskracht Lennik

De campagne geeft jou de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken.

Start analyse bestuurskracht

Januari 2023

Einde analyse bestuurskracht

Eind maart 2023

Start bevraging inwoners

eind april 2023

Verkennen van oplossingen

tot einde 2024