Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
15 okt

Uitnodiging werkgroep relanceplan verenigingen 15/10

01-10-2020

De impact van de coronacrisis laat diepen sporen na en wellicht keren we nooit helemaal terug naar de situatie van vroeger. Er moet nagedacht worden over ons gedrag in publieke ruimte, hygiëne, mobiliteit, publieke evenementen,… zodat we samen kunnen werken aan 'het nieuwe normaal'. De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Net daarom wil het gemeentebestuur ondersteuning bieden. N.a.v. onze oproepen voor het oprichten van werkgroepen/ denktanks rond de pijlers verenigingen, lokale handel & economie en land- en tuinbouw, komen we binnenkort voor het eerst samen met de personen die zich hiervoor kandidaat stelden. Tijdens de overlegmomenten gaan we brainstormen over de heropstart van activiteiten, tasten we af waar jullie ondersteuning nodig achten en in welke vorm. De werkgroep relanceplan verenigingen komt samen op 15 oktober om 20 uur op de "Hopzolder" Bierhandel-Drinks Limbourg, Onderstraat 1, 1750 GAASBEEKDit overlegmoment wordt vooraf gegaan door de jeugdraad om 19 uur. Registreerde je je nog niet voor één van de werkgroepen? Geen probleem. Dat kan ook nu nog via deze link. Broed je enkel op een idee, laat het ons weten via ons nieuwe participatieplan. Klik hier en geef je idee voor verenigingen. Inschrijven  Om alles coronaveilig te laten verlopen is inschrijven verplicht via communicatie@lennik.be met vermelding van het overlegmoment van jouw keuze(s). Andere overlegmomenten Er werden ook werkgroepen opgericht rond land-en tuinbouw alsook lokale handel & economie. Zij komen samen op: Werkgroep relanceplan land- en tuinbouw: 8/10 - 20.30 uur Gemeentehuis – zaal Masius (1e verdiep), Markt 18, 1750 LENNIK Dit overlegmoment wordt vooraf gegaan door project bebossing om 19.30 uur. Kan je er niet bij zijn, maar broed je wel op een idee voor de relance van de land- en tuinbouw? Klik hier en deel het met ons.  Werkgroep relanceplan lokale handel & economie: 29/10 – 19.30 uur Raadzaal Dekenij – Deken Verbesseltstraat 9 (Masiusplein), 1750 LENNIK Kan je er niet bij zijn, maar broed je wel op een idee voor de relance van de lokale handel & economie? Klik hier en deel het met ons.