Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Speelbos

Gedurende de zomerperiode van 2019 organiseerde het gemeentebestuur enkele participatiemomenten met betrekking tot de aangekochte terreinen langs de Alfred Algoetstraat. Dit terrein zal in de toekomst omgetoverd worden tot een speelbos. Een bos waarin kinderen mogen rennen, ravotten, klimmen, … Een plek speciaal voor onze kinderen. 

Op 11 september werd de aanvraag voor de subsidie “inrichting speelbos gemeente Lennik” ingediend. Na behandeling door het Agentschap voor Natuur en Bos, werd de subsidieaanvraag in de loop van december goedgekeurd. De gemeente zal een subsidiebedrag van maximaal 146 400 euro ontvangen om het speelbos leuk en uitdagend in te richten.

Het gemeentebestuur heeft 3 jaar tijd voor de volledige inrichting waardoor we in het voorjaar van 2023 in een schitterend speelbos zullen vertoeven. Intussen vond een eerste overleg plaats met Het Agentschap voor Natuur en Bos. Vervolgens zal er een definitief en gedetailleerd inrichtingsplan worden opgemaakt. Bij het vormgeven van dit inrichtingsplan, zal voor zaken als definitieve keuze van speelnatuur,  soort vogelkijkhut, soort hindernissenparcours, ontwerp toegangspoort, definitieve keuze naam speelbos,… jullie raad gevraagd worden via ons participatieplatform Lennik aan zet.

Na opmaak van het definitieve plan moet er een vergunningsaanvraag worden opgemaakt, dienen er prijsoffertes aangevraagd te worden en zullen we vervolgens één of meerdere aannemers aanstellen voor de inrichting van het speelbos. Deze aannemer(s) zijn verantwoordelijk voor het aanbrengen van een platform, vogelkijkhut, speelvoorzieningen en andere kunstmatige constructies. Tot slot zal er een heuse boomplantactie plaatsvinden om alles mooi af te werken waardoor we al vlug twee jaar verder zijn. Bomen die er nu al staan, krijgen in tussentijd de kans zich nog verder te ontwikkelen waardoor minder bijkomende beplanting nodig zal zijn.

Wordt vervolgd!

Deel op facebook
Deel op twitter