Wil jij deel uitmaken van de advies-schrijfgroep Omgeving?

Inwoners binnen een advies-schrijfgroep gaan op eigen initiatief of na een oproep vanuit de gemeente adviezen schrijven. Zo krijgen zij inspraak in het beleid. Wij hopen dat er in Lennik een aantal ‘gangmakers’ zullen opstaan om conclusies en aanbevelingen neer te pennen over de verschillende thema’s binnen de platformen MensOmgeving en Vrije Tijd.

Stel je kandidaat.

  • Liggen je interesses meer bij verkeersleefbaarheid, dierenwelzijn, mobiliteit, landbouw,… schrijf je dan in voor de advies-schrijfgroep Omgeving.

Vanuit de gemeente zullen er statuten opgemaakt worden. Ook zal er een duidelijke procedure en een vast sjabloon worden uitgewerkt hoe adviezen naar het beleid kunnen worden geschreven.