Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wil jij deel uitmaken van de advies-schrijfgroep Omgeving?

06-04-2023

Inwoners binnen een advies-schrijfgroep gaan op eigen initiatief of na een oproep vanuit de gemeente adviezen schrijven. Zo krijgen zij inspraak in het beleid. Wij hopen dat er in Lennik een aantal ‘gangmakers’ zullen opstaan om conclusies en aanbevelingen neer te pennen over de verschillende thema’s binnen de platformen Mens, Omgeving en Vrije Tijd. Stel je kandidaat. Liggen je interesses meer bij verkeersleefbaarheid, dierenwelzijn, mobiliteit, landbouw,… schrijf je dan in voor de advies-schrijfgroep Omgeving. Vanuit de gemeente zijn er statuten opgemaakt. Ook is er een duidelijke procedure en een vast sjabloon uitgewerkt hoe adviezen naar het beleid kunnen worden geschreven.   

Kom ook jij helpen met de aanplant van het Slagvijverbos?

06-12-2021

Zondag 19 december geven we op de akker tegenover slagvijver 19 de 1800 bomen en struiken een plaats. Een oppervlakte van 50 are of 0,5 ha zal worden bebost zodat het rond 2035 een leuke plek is waarin we zullen kunnen vertoeven en koelte opzoeken tijdens warme zomerdagen. Hiermee geven we uitvoering aan het project "Groen Hoefijzer" dat eind 2020 werd goedgekeurd om meer toegankelijke natuur te creëren in de gemeente Lennik.   Inschrijven Schrijf je in via milieu@lennik.be en bezorg ons volgende info*: Naam: Emailadres: Telefoon of GSM-nummer: Aantal personen: Ik/ wij kom(en) graag mee aanplanten: tussen 10 en 12.30 uur of tussen 13.30 en 16 uur. *In het kader van de GDPR wetgeving geef ik de uitdrukkelijke toestemming dat bovenstaande gegevens intern door de dienst milieu van de gemeente Lennik worden gebruikt met als doelstelling je vlot te kunnen bereiken bij eventuele bijkomende mededelingen/ last-minute wijzigingen i.v.m. de bosaanplant Slagvijver.   Mobiliteit In de smalle straten rondom dit terrein is er geen parkeermogelijkheid. Kom te voet of met de fiets. Parkeren kan aan de sporthal, langs de Alfred Algoetstraat en de Gustaaf Van der Steenstraat. Vandaar kan men dan te voet naar het terrein gaan. Parkeren in de smalle straten rondom het terrein zal verboden zijn om doorgang van hulpdiensten niet te verhinderen. Klik hier voor het mobiliteitsplan.   Praktisch Wij voorzien enkele spades, maar breng de jouwe gerust mee. Voorzie daarnaast zeker ook kleding aangepast aan de weersomstandigheden en laarzen gezien het terrein er door de neerslag van de afgelopen dagen nat en modderig bij ligt. Wij zorgen voor een covid-safe maar hartverwarmend hapje en drankje.

Meer nieuws & activiteiten

Geef jij graag je advies over het gemeentelijk ruimtelijke structuur-/ beleidsplan, de RUPs of stedenbouwkundige verorderingen?

De GEmeentelijke COmmissie Ruimtelijke Ordening of GECORO, geeft advies inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente en dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Ik stel mij kandidaat voor de GECORO

Bouw mee aan de toekomst van Lennik

Via het platform "Omgeving" gaan we samen op zoek naar manieren om leven in Lennik beter te maken met betrekking tot: GECORO, leefbaarheid, duurzaamheid, trage wegen, infrastructuur, verkeersleefbaarheid, vergroening, klimaatneutraal, erfgoed, landbouw, kernversterking, natuur en bos, mobiliteit, zwakke weggebruikers, dierenwelzijn, schoon water en …