home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat zijn doegroepen?

Dit zijn de groepen die ontstaan wanneer er bepaalde losstaande activiteiten moeten georganiseerd worden. Burgers die mee de handen uit de mouwen steken en de gemeentelijke administratie helpen tijdens de voorbereiding alsook op de dag zelf. Een doegroep komt rond een welbepaald afgelijnd project samen. Er wordt zeer projectmatig, beheersbaar en resultaatgericht gewerkt. Belangrijk is dat er een duidelijk start –en eindpunt is.

Een doegroep kan ook een opstap zijn om zelf meer te gaan nadenken over bepaalde beleidsmatige zaken en lid te worden van een denkgroep of zelfs een advies-schrijfgroep.

Het samenstellen van een doegroep kan op eigen initiatief of na een oproep vanuit de gemeente. Dit tweerichtingsverkeer biedt een goede voedingsbodem voor nieuwe en frisse ideeën.

Op "Lennik aan zet" kan iedereen de inhoud van dit online platform bekijken zonder zich kenbaar te maken. Wil je zelf actief deelnemen, dan moet je éénmalig een account aanmaken.

Bij inschrijving vragen we je of je interesse ligt bij het platform Mens, Omgeving en/ of Vrije Tijd. Op die manier kunnen we info over onze projecten, oproepen en vragen rond adviesverlening gericht naar jullie, onze geïnteresseerde en geëngageerde burgers, versturen. Net als wanneer er een doe- of denkgroep wordt opgericht, zal er per platform een oproep, naar gelang het onderwerp, jouw richting uitkomen.

 

Deel op facebook
Deel op twitter