Wat zijn advies-schrijfgroepen?

Het (denk)werk binnen een denkgroep kan indien gewenst leiden tot een geschreven advies. We zijn er van overtuigd dat binnen een denkgroep een aantal ‘gangmakers’ opstaan die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep. De mensen die inspraak willen hebben op het beleid, krijgen zo dus de kans om over de zaken die werden besproken binnen de denkgroep een gefundeerd advies neer te schrijven.

Vanuit de gemeente zullen er statuten opgemaakt worden. Ook zal er een duidelijke procedure en een vast sjabloon worden uitgewerkt hoe adviezen naar het beleid kunnen worden geschreven. Ook hier werkt het samenstellen van een advies-schrijfgroep in twee richtingen: op eigen initiatief of na oproep vanuit de gemeente.

Wens je deel te nemen aan een advies-schrijfgroep?

Dit kan zeker! Klik op het plaform van jouw keuze en stel je kandiaat voor de: