home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wat zijn advies-schrijfgroepen?

Het (denk)werk binnen een denkgroep kan indien gewenst leiden tot een geschreven advies. We zijn er van overtuigd dat binnen een denkgroep een aantal ‘gangmakers’ opstaan die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep. De mensen die inspraak willen hebben op het beleid, krijgen zo dus de kans om over de zaken die werden besproken binnen de denkgroep een gefundeerd advies neer te schrijven.

Vanuit de gemeente zullen er statuten opgemaakt worden. Ook zal er een duidelijke procedure en een vast sjabloon worden uitgewerkt hoe adviezen naar het beleid kunnen worden geschreven. Ook hier werkt het samenstellen van een advies-schrijfgroep in twee richtingen: op eigen initiatief of na oproep vanuit de gemeente.

Wie zit in welke advies-schrijfgroep?

Advies-schrijfgroep Vrije Tijd

 • Wim Durang
 • Willy Van der Voorde
 • Jan Van Reepingen
 • Dominique Coucke
 • Franka Foré
 • Sabine Limbourg
 • Kaatje Sticker 

Advies-schrijfgroep Omgeving

 • Natalie Slootmans
 • Godelieve Eeckhout
 • Ingrid Callens
 • Hans Van Lierde
 • Luc Eeckhoudt
 • Willy Van der Voorde
 • Marc Mahieu
 • Marijke Wauters
 • Dominique Coucke
 • Guido Dieudonne

Advies-schrijfgroep Mens

 • aanmelding voor de advies-schrijfgroep Mens was niet in regel met de statuten. Hierdoor werd deze niet opnieuw samengesteld in april 2023.

 

Deel op facebook
Deel op twitter