home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Over het muurtje kijken

In de klassieke vorm van adviesverlening bestond er een seniorenraad, sportraad, cultuurraad, milieuraad, landbouwraad enz.

De ene raad wist dikwijls niet wat in een andere raad werd besproken. Sommige onderwerpen lagen zelfs in verschillende adviesraden op tafel. Welke projecten en thema’s werden behandeld? Welke adviezen werden verleend? Afstappen van die ‘eilandjeswerking’ bleek absoluut noodzakelijk.

Door te kiezen voor thema’s binnen elk platform, proberen we problemen te voorkomen.

Komt een bepaald thema toch in diverse platformen aan bod dan zal een kruisbestuiving gefaciliteerd worden. Een wisselwerking tussen de drie platformen is noodzakelijk om een gedragen resultaat te bekomen.

Deel op facebook
Deel op twitter