Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Lennikaanzet.be

Het digitale platform wordt een belangrijke pijler om participatie voor zoveel mogelijk inwoners toegankelijk te maken. Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken zonder zich kenbaar te maken. Wil je zelf actief deelnemen, dan moet je éénmalig een account aanmaken.

Het digitale luik zal op verschillende manieren gebruikt worden:

  1. Oproep om zich aan te sluiten bij één of meerdere platformen rond bepaalde thema’s.
  2. Oproep om deel uit te maken van een denk- of doegroep.
  3. Deelnemen aan polls (bijvoorbeeld keuze nieuwe straatnaam).
  4. De gemeente deelt info over verschillende onderwerpen, rond een bepaald thema.
    Iedere inwoner die zich op één van de thema’s ‘abonneert’, krijgt de mogelijkheid om vervolgens mee te werken en mee te denken.
  5. Delen van feedback zodat inwoners op de hoogte worden gehouden over de stappen die zijn genomen rond projecten.
  6. Het digitale platform kan ook door burgers worden gebruikt om nieuwe ideeën te lanceren.

Via dit digitale platform kunnen burgers zich op een laagdrempelige manier steeds vaker laten horen over het beleid, zowel op eigen initiatief als op uitnodiging. Met als gezamenlijk doel: meer betrokkenheid, betere besluiten en meer draagvlak. Uit het begeleidingstraject kwam unaniem naar voor dat een e-platform hier een absolute meerwaarde kan bieden.

Deel op facebook
Deel op twitter