home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie bijdragen

Hoe kunnen we buurten aangenamer maken?

Een park waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
In het centrum van Sint kwintens Lennik ontbreekt een park, er is veel verharding. Zo een park is een ideale ontmoetingsruimte voor de mensen die in het centrum op een appartement wonen of geen tuin hebben of slecht te been zijn en niet ver kunnen stappen. Het is een rustplek met banken waar de mensen kunnen genieten van het mooie weer , van sociaal contact en van het groen rondom hen. Er wordt al even voor geijverd hier in Lennik en er is zelfs al een plaats voor vernoemd, namelijk het woonuitbreidingsgebied achter de woningen van de Frans Vandersteen en de Veldstraat.
An V.
1 1
Log in om te stemmen

Hoe kunnen we buurten aangenamer maken?

Openbare toileten
Meer openbare toiletten in heel lennik. Zeker nu met corona is alles dicht en kan je als wandelaar bijna nergens gaan plassen.
Sandra V.
2 0
Log in om te stemmen

Hoe kunnen we buurten aangenamer maken?

een propere buurt
De scholen, de jeugdwerking betrekken bij een massale opruimactie. Wanneer iedereen betrokken is in het opruimen van afval in de straat, zal er misschien meer oog zijn voor de netheid van de omgeving. Dit mag geen eenmalige actie zijn, maar zou jaarlijks op de kalender van de scholen, jeugdwerking moeten staan.
Chris D.
0 0
Log in om te stemmen

Hoe kunnen we buurten aangenamer maken?

Langs Lennikse landwegen: van zitbanken tot picknick tafels en beweegbanken.
Een rustpunt, een stilteplek, ontmoetingsplek, een beweegplek voor jong en oud
Kaatje S.
0 0
Log in om te stemmen

Hoe kunnen we buurten aangenamer maken?

Lennik heeft nog geen digitale app. Handig alles bij de hand hebben over Lennik op één plek? Fijn toch om als burger betrokken te zijn?
Tijdstip van vuilnisophaling, papier, containerpark, openingsuren gemeentediensten, sport- en cultuuractiviteiten, jaarmarkt, toerisme, wandelingen en MTB routes, wegenwerken in jouw buurt?, vrijwilligerswerk, tehuizen,... Kortom: kom alles over Lennik te weten op één plaats, en voel je als burger meer betrokken bij je gemeente 🥰
Pieter V.
1 0
Log in om te stemmen

Hoe kunnen we buurten aangenamer maken?

Buurt-/straathoekwerker
Schakel nu al een buurt- en straathoekwerker in, wacht niet tot wanneer problemen uit de hand lopen. Ze kunnen een verbindende functie hebben tussen doelgroepen onderling, maar ook met het gemeentebestuur.
Sofie H.
0 0
Log in om te stemmen
Ontdek ze allemaal

Wie verdient de titel "Ereburger van Lennik"?

03-05-2024
Godelieve Eeckhout (de moeder Cultuur van Lennik) droeg deze titel in 2013. Na een pauze van meer dan 10 jaar waarin de titel "Ereburger van Lennik" voor het laatst werd toegekend, is het tijd om oude tradities terug op te nemen. Wie schuif jij graag naar voren?

Als Ereburger ben je een belichaming van lokaal bestuur Lennik, sta je erom bekend Lennik op een positieve manier bekend te maken in zowel het binnen- als buitenland en ben je zelf aanwezig op alle belangrijke activiteiten in Lennik. Daarnaast ben je er niet vies van ook zelf activiteiten op poten te zetten.

Wie kan in aanmerking komen voor het ereburgerschap?

Elk natuurlijk persoon die op het ogenblik van de toekenning, inwoner is of was van Lennik en cumulatief aan volgende criteria voldoet:

hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of
internationale uitstraling hij/zij heeft bijgedragen tot de uitstraling van de gemeente Lennik over de
gemeentegrenzen heen, door zijn/haar verwezenlijkingen. Hoe kan je een Ereburger naar voren schuiven?

Elke inwoner van Lennik kan een kandidatuur indienen in om het even welke vorm. 

Belangrijk hierbij is dat:

De kandidatuur vergezeld moet zijn van de nuttige en nodige bewijsstukken. De kandidaat moet tevens akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt
hierdoor een blijvende verbondenheid met en engagement naar de gemeente Lennik
toe.

Dien de kandidatuur in voor maandag 20 mei 

via het participatieplatform Lennik aan Zet via communicatie@lennik.be aan het onthaal van het gemeentehuis, Markt 18, t.a.v. dienst communicatie tijdens de openingsuren: ma-di-wo-do-vr: 8.30-12.30 uur, wo 13.30-16 uur en do 16-20 uur

Het volledige reglement toekenning ereburgerschap kan je nalezen op: https://www.lennik.be/reglementen-vrije-tijd-en-onderwijs 

Meer nieuws & activiteiten

Lennik ondersteunt de handelaars door hun specifiek 'creatief' aanbod bekend te maken.

Ondersteun de Lennikse handelaars en koop lokaal. Ze hebben je harT nodig!

www.ikkoopinlennik.be

Bouw mee aan de toekomst van Lennik

Via het platform "Mens" gaan we samen op zoek naar manieren om leven in Lennik beter te maken met betrekking tot: ontwikkelingsondersteuning, kinderopvang, ouderenbeleid, onderwijs, korte keten, welzijn, vereenzaming, toegankelijkheid, armoede, lokale handel, veiligheid, integratie, ondernemen, ontmoetingsplekken, en …