Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Kalender

Wereldfeest

21-04-2022

Zondag 24 april organiseren de vrijwilligers van Rainbow4Kids, Kebene, 11.11.11. comité Lennik en Oxfam Wereldwinkel een wereldfeest, een feest met een Afrikaans tintje. Op de speelplaats van gemeenteschool 't Rakkertje (Hendrik Ghyselenstraat) kan je doorlopend genieten van een wereldmarkt. Lennikenaren met buitenlandse roots zorgen voor een lekkernij uit hun thuisland. Proef een lekkere samosa (Pakistaans gerecht) of een Madazi (Afrikaanse donut). Er worden tal van activiteiten voorzien en de toegang is gratis. Activiteiten waar iedereen, jong of oud kan aan deelnemen. Afrikaanse gezelschapsspelen: we spelen allemaal wel eens een gezelschapsspel maar heb je al eens een Afrikaans spel gespeeld? De Mancalaspellen zijn één van de oudste spellen van de wereld en kan door iedereen gespeeld worden. Workshop XL schilderij: we werken met zijn allen aan een groot schilderij. De mensen van Mooss vzw begeleiden de workshop en zorgen samen met iedereen voor een geweldig kunstwerk. Workshop djémbe en Afrikaanse dans: eerst leren we leuke deuntjes slaan op een djémbe en daarna gaan we op die deuntjes aan het dansen. Tentoonstelling 'Hoe zie ik mijn leefwereld': een scholenproject waarbij we Lennikse scholen willen samenbrengen met Keniaanse scholen. De kinderen maken tekeningen over hun leefwereld en stellen deze tentoon op het wereldfeest. Na het wereldfeest worden de kunstwerken uitgewisseld tussen de Lennikse en de Keniaanse scholen. Super Rumba, een Congoleese groep sluit de dag af met vrolijke ritmes en een zalige zuiderse sfeer.

Projecten

Werkgroep tegen voedselverspilling geeft aftrap 1e bewustmakingscampagne

11-10-2021

Binnen de gemeente en het OCMW van Lennik werken we via subsidies van de provincie Vlaams-Brabant een participatietraject rond voedselverspilling uit. Dit is een thema dat heel wat partners aanbelangt en belangrijk is in het kader van gezondheid en klimaatverandering. Uit workshops onder begeleiding van FOODWIN bij aanvang van het project besloot de werkgroep als eerste actie in te zetten op de huishoudens en het verkleinen van hun voedselafdruk. 1e bewustmakingscampagne via broodzakken Om het doel, verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, van deze actie te realiseren, willen we de burger eerst en vooral bewust maken van het probleem. Uit onderzoek bleek dat brood één van de grootste fracties in voedselverspilling is. Met een communicatiecampagne op broodzakken gaan we onze burgers enerzijds informeren, en anderzijds tips, weetjes en recepten meegeven om het brood volledig te verbruiken. Vanaf 18 oktober zullen 10 handelszaken in Lennik brood verpakken in de broodzakken van deze actie. De affiches alsook de tips erop werden ontworpen door de leerlingen van GBS ’t Rakkertje, De Kleine Prins en SGI Lennik. Door scholen bij ons project te betrekken, maken we het thema bespreekbaar en vergroten we het draagvlak. Anderzijds informeerden onze medewerkers van de werkgroep de handelszaken over deze actie. Op die manier geven ook zij de burger toelichting over deze nieuwe broodzakken en worden ze als het ware mede ambassadeurs. Toekomst In 2022 zetten we verder in op de strijd tegen voedselverspilling en richt de werkgroep haar pijlen op de zorginstelling met de actie ‘bespaar op voedselverspilling, niet op zorg!’  

Projecten

Word jij mede-organisator van de werelddag en ambassadeur voor eerlijke handel?

15-09-2021

De voorbije jaren hebben heel wat mensen zich ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking binnen Lennik. Er werden activiteiten georganiseerd, gesensibiliseerd, samengewerkt met scholen, subsidies verdeeld aan studenten die naar het Zuiden trokken en nog veel meer. Nu willen we samen met jou verder werken rond dit thema en zoveel mogelijk Lennikse inwoners laten kennismaken met ontwikkelingssamenwerking. Deze doegroep zal enerzijds werken rond de organisatie van een werelddag en anderzijds rond het behalen van het Faitrade label voor Lennik: Organisatie werelddag:Wil je samen met ons mensen van verschillende afkomst samenbrengen, mensen kennis laten maken met andere culturen, mensen laten genieten van wereldmuziek en de wereldkeuken en mensen sensibiliseren rond de problematiek in het zuiden? Behalen Fairtarde label:Gemeente Lennik vindt eerlijke handel belangrijk. Eerlijke handel voor iedereen, ook voor de boeren uit het zuiden. Ook hier kunnen we ons steentje aan bijdragen. Hoe kunnen we mensen sensibiliseren om Fairtrade te kopen? Welke acties kunnen we ondernemen om Lennikse winkels en bedrijven te overtuigen Fairtrade producten te kopen? Hoe kunnen we scholen betrekken bij het behalen van het Fairtrade label? Laten we samen Faitrade in de kijker zetten. Zie jij het zitten om hier verder over na te denken? Wil je gewoon eens komen luisteren om te horen of dit iets voor jou is? Dat kan allemaal. Schrijf je in voor deze doegroep. Het eerste overlegmoment zal plaatsvinden op dinsdag 28 september 2021, om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, Deken Verbesseltstraat 9.

Projecten

Lennikse scholen geven broodzakken vorm voor bewustmakingscampagne tegen voedselverspilling

08-07-2021

Binnen de gemeente en het OCMW van Lennik werken we via subsidies van de provincie Vlaams-Brabant een project rond voedselverspilling uit. Dit is een thema dat heel wat partners aanbelangt en belangrijk is in het kader van gezondheid en klimaatverandering. In navolging op de 3 workshops van onze denkgroep, starten ze in het najaar een bewustmakingscampagne via broodzakken. Als eerste actie wordt er ingezet op de huishoudens en het verkleinen van hun voedselafdruk. Volgens een sorteeranalyse die Intradura in december 2019 in Lennik uitvoerde, belandt er nog veel voedsel in de restafvalzak. Gemiddeld ging het om 1,7 kg voeding (etensresten en niet geconsumeerde voedingsproducten) per restafvalzak, of 20% van de totale hoeveelheid restafval. Voedsel hoort niet thuis in het restafval, maar dient juist zo hoog mogelijk gevaloriseerd te worden waarbij preventie van verspilling de meest effectieve stap is. Om het doel, verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, van deze actie te realiseren, willen we de burger eerst en vooral bewust maken van het probleem. Uit onderzoek bleek dat brood één van de grootste fracties in voedselverspilling is. Met een communicatiecampagne op broodzakken gaan we onze burgers enerzijds informeren, en anderzijds tips, weetjes en recepten meegeven om het brood volledig te verbruiken. Door scholen bij ons project te betrekken, maken we het thema bespreekbaar en vergroten we het draagvlak. GBS ’t Rakkertje, De Kleine Prins en SGI Lennik werkten hier graag aan mee en ontwierpen affiches/ tips voor onze broodzakkenactie. Op maandag 28 juni kwamen ze ons deze trots overhandigen. SGI Lennik De Kleine Prins GBS 't Rakertje Toekomst In 2022 zetten we verder in op de strijd tegen voedselverspilling en richt de werkgroep haar pijlen op de zorginstelling met de actie ‘bespaar op voedselverspilling, niet op zorg!’ Ook jouw idee telt! Meer info over het project voedselversplling vind je op https://lennikaanzet.be/mens/voedselverspilling. Heb je zelf nog ideeën? Laat ze ons hier weten!

Projecten

Denk mee: Hoe zie jij een praatcafé?

09-06-2021

Nieuwe mensen en culturen leren kennen op café… Klinkt dat niet geweldig? In Lennik willen we vereenzaming bestrijden, mensen laten samenkomen en taalkansen bieden. Samen met jou denken wij graag verder na over de realisatie van dit project dat kadert in onze beleidsdoelstelling waarbij Lennik een sociaal beleid voert dat mensen verbindt. Door op café een praatje te slaan over dagdagelijkse zaken, leer je nieuwe mensen kennen, kan je ervaringen uitwisselen en gewoon zalig ontspannen. In deze ontmoetingsplek, bieden we je bovendien extra taalkansen zonder de prestatiedruk die je in het dagelijkse leven ervaart wanneer je een fout maakt. In Lennik willen we met het oprichten van een praatcafé laagdrempelig generaties en culturen met elkaar verbinden. Ben jij één van onze geëngageerde burgers die mee wil denken rond leuke activiteiten/ thema’s, de inrichting van ons pand, het aantrekken van de bezoekers, het ‘uit hun kot’ halen van vereenzaamde burgers of zelfs de taalpeter- of meter van een anderstalige medeburger wil worden? Laat het ons hier weten, of stop je bijdrage in één van onze ideeënbussen. De eerste kennismaking en brainstorm van onze denkgroep is voorzien op donderdag 8 juli, om 20 uur in Hendrik Ghijselenstraat 7, 1750 Lennik (locatie praatcafé). (onder voorbehoud van geldende maatregelen). Tijdens de eerste denkgroep gaan we op locatiebezoek, denken we samen met jou na over de inrichting, maken we kennis met andere partijen die hun ervaringen delen, toetsen we jullie verwachtingen af en plaatsen deze tegenover de vooropgestelde doelstellingen. 

Projecten

Wij zoeken vrijwilligers om onze Lennikse scholen veilig open te houden.

23-03-2021

Op het overlegcomité van 19 maart werd er aan de ministers van onderwijs gevraagd een plan uit te werken voor het terugdringen van het aantal besmettingen op school. Eén van deze aanpassingen is om ten allen tijden in klasbubbels te werken. Om dit te kunnen organiseren zoeken wij vrijwilligers! Welke impact heeft dit op de Lennikse scholen? Om de periode tot aan de paasvakantie te overbruggen, dienen ook onze Lennikse scholen een aantal aanpassingen te doen. Zo mogen verschillende klassen, buiten de les-, sport-, en eetmomenten die nu reeds volledig in klasbubbel verliepen, ook niet meer met elkaar in contact komen tijdens de pauzes, op de speelplaats of tijdens de opvang. Vooral voor het organiseren van voor- en naschoolse opvang, brengen deze wijzigingen een grote impact met zich mee. Wil jij helpen? Om onze Lennikse scholen te ondersteunen veilig, en volgens deze nieuwe maatregelen, open te blijven, is de gemeente Lennik op zoek naar vrijwilligers. Vrijwilligers die voor- en naschools een handje kunnen helpen in de opvang op school. Hoe gaat dit in zijn werk? Ben jij minimum 18 jaar, behoor je niet tot één van de risicogroepen en kan je je tijdens de week op vaste momenten vrij maken tussen 7 en 8.30 uur en 15 en 18 uur en/of woensdagnamiddag tussen 12.30 tot 18.00 uur? Stel je kandidaat via  jeugd@lennik.be en geef meteen aan welke dagen en uren jij beschikbaar bent om onze kinderen te begeleiden. Wij zorgen voor een vrijwilligerscontract en contacteren je van zodra we zicht krijgen op de noden van onze scholen. Alvast bedankt voor je warm hart! #lenniktegencorona

Nieuws

Geef ook jij het beleid in Lennik mee vorm?

22-02-2021

Onze samenleving heeft op het vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie een hele evolutie doorgemaakt. In dit licht ontwikkelde de gemeente Lennik de voorbije jaren de nieuwe participatiestructuur Lennik aan Zet. Doelstelling van de nieuwe aanpak is een model te creëren dat zo aantrekkelijk en zo laagdrempelig mogelijk is zodat zoveel mogelijk inwoners zich aangesproken voelen. Wil je graag ook inspraak hebben op het beleid en het (denk)werk vanuit de denkgroepen neerschrijven in een advies, zetelen in de GeCoRo of de jeugdraad, schrijf je dan in via www.lennikaanzet.be.Ben je niet vertrouwd met het platform? Geef dan zeker een seintje via 02 532 41 15 of info@lennik.be en stel je ten laatste op maandag 1 maart kandidaat met vermelding van de groep. Denk en werk jij graag aan het beleid in Lennik?Op Lennik aan zet werken we rond 3 platformen Mens, Omgeving en Vrije Tijd waarbinnen verschillende thema’s aan bod komen. Binnen elk platform zijn er dan denkgroepen, doegroepen en advies-schrijfgroepen. Een denkgroep buigt zicht over toekomstig beleid of over een probleemsituatie of reikt nieuwe ideeën aan of… Zo nam je misschien al eerder deel aan de werkgroep relanceplan lokale economie waarin nagedacht werd hoe we de de Lennikse ondernemers maximaal kunnen ondersteunen en de impact van de Covid-19 pandemie kunnen verzachten. Een doegroep richt zich specifiek naar een afgebakend project of evenement. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep rond de passage van de Tour de France. Daarbij zijn we op zoek naar een aantal ‘gangmakers’ die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen schriftelijk neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep.Een overzicht en meer informatie kan je hier terugvinden:👉 Mens via https://lennikaanzet.be/mens/topics/503👉 Omgeving via https://lennikaanzet.be/omgeving/topics/504👉 Vrije Tijd via https://lennikaanzet.be/vrijetijd/topics/502 Zetel je liever in de GeCoRo?Ook voor de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening) zoeken we nog kandidaten. De GeCoRo heeft hoofdzakelijk een advizerende rol bij de ruimtelijke planning binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordeningen, e.a. Deze commissie komt minimaal twee maal per jaar samen.Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV, een motivatiebrief en een aanvraagformulier (terug te vinden op de gemeentelijke website). Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief, een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling en een aanvraagformulier toevoegen.👉 GeCoRo via https://www.lennik.be/producten/detail/297/gecoro Heb jij een idee voor de Lennikse jeugd?Wat wil je graag als jongere in Lennik? De jeugdraad is de spreekbuis voor alle kinderen, tieners en jongeren binnen de gemeente.Via deze weg kunnen jullie ideeën, voorstellen en vragen voorgesteld worden aan het beleid.👉 Jeugdraad via https://www.lennik.be/producten/detail/307/jeugdraad