Aangename buurten

Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt. Lennik werkt mee aan een gemeente waarin iedereen zich verbonden voelt om de sociale cohesie te versterken.
Het bestuur richt hiervoor onder andere haar pijlen op het vergroten van het aanbod van ontmoetingsplaatsen. 

 

Geef je idee

Hoe zie jij een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en ouderen in jouw buurt? Heb jij een idee om buurten aangenamer te maken? Doe hier een voorstel