home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Voedselverspilling

Binnen de gemeente en het OCMW van Lennik kunnen we via de provincie Vlaams-Brabant een project rond voedselverspilling uitwerken. Dit is een thema dat heel wat partners aanbelangt en belangrijk is in het kader van gezondheid en klimaatverandering.

Wij zijn hierbij opzoek naar partners die mee willen werken aan dit project. Welke vorm dit precies zal aannemen voor de gemeente Lennik, zal uit de werkgroep blijken. Om dit alles in goede banen te leiden, worden we via de subsidie van de provincie Vlaams-Brabant ondersteund door de vzw Foodwin.

Heb jij expertise rond voedselverspilling en word je graag stakeholder binnen dit project? Geef hier je idee.

Terugblik op de workshops

In Lennik is er duidelijk veel enthousiasme om samen te werken in de strijd tegen voedselverspilling. Samen met een groep lokale stakeholders, co-creëren we een actieplan tegen voedselverspilling. We doorliepen daarvoor een traject van drie workshops.

Alles startte met een bevraging die polste naar initiatieven tegen voedselverspilling in Lennik, en de verwachtingen van de werkgroep. Doorheen de workshops brachten we in kaart wat er in Lennik al gedaan werd tegen voedselverspilling, kregen de deelnemers info en inspiratie, en genereerden we samen ideeën. De deelnemers gaven tenslotte ook aan op welke sectoren ze liefst zouden inzetten. Vervolgens werden deze ideeën omgezet tot actieplannen om tot slot zeer specifiek op acties in te zetten op korte termijn.

Bewustmakingscampagne via broodzakken

Als eerste actie wordt er ingezet op de huishoudens en het verkleinen van hun voedselafdruk. Volgens een sorteeranalyse die Intradura in december 2019 in Lennik uitvoerde, belandt er nog veel voedsel in de restafvalzak. Gemiddeld ging het om 1,7 kg voeding (etensresten en niet geconsumeerde voedingsproducten) per restafvalzak, of 20% van de totale hoeveelheid restafval. Voedsel hoort niet thuis in het restafval, maar dient juist zo hoog mogelijk gevaloriseerd te worden waarbij preventie van verspilling de meest effectieve stap is. Om het doel, verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, van deze actie te realiseren, willen we de burger eerst en vooral bewust maken van het probleem. Uit onderzoek bleek dat brood één van de grootste fracties in voedselverspilling is. Met een communicatiecampagne op broodzakken gaan we onze burgers enerzijds informeren, en anderzijds tips, weetjes en recepten meegeven om het brood volledig te verbruiken.

Door scholen bij ons project te betrekken, maken we het thema bespreekbaar en vergroten we het draagvlak. GBS ’t Rakkertje, De Kleine Prins en SGI Lennik wilden hier graag aan meewerken. De scholen gingen aan de slag en ontwierpen affiches voor onze broodzakkenactie. Per school werd er 1 poster verkozen, welke op maandag 28 juni tijdens een persmoment aan de werkgroep overhandigd werden. 

Toekomst

In 2022 zetten we verder in op de strijd tegen voedselverspilling en richt de werkgroep haar pijlen op de zorginstelling met de actie ‘bespaar op voedselverspilling, niet op zorg!’

Deel op facebook
Deel op twitter