home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Wie verdient de titel "Ereburger van Lennik"?

03-05-2024
Godelieve Eeckhout (de moeder Cultuur van Lennik) droeg deze titel in 2013. Na een pauze van meer dan 10 jaar waarin de titel "Ereburger van Lennik" voor het laatst werd toegekend, is het tijd om oude tradities terug op te nemen. Wie schuif jij graag naar voren?

Als Ereburger ben je een belichaming van lokaal bestuur Lennik, sta je erom bekend Lennik op een positieve manier bekend te maken in zowel het binnen- als buitenland en ben je zelf aanwezig op alle belangrijke activiteiten in Lennik. Daarnaast ben je er niet vies van ook zelf activiteiten op poten te zetten.

Wie kan in aanmerking komen voor het ereburgerschap?

Elk natuurlijk persoon die op het ogenblik van de toekenning, inwoner is of was van Lennik en cumulatief aan volgende criteria voldoet:

hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of
internationale uitstraling hij/zij heeft bijgedragen tot de uitstraling van de gemeente Lennik over de
gemeentegrenzen heen, door zijn/haar verwezenlijkingen. Hoe kan je een Ereburger naar voren schuiven?

Elke inwoner van Lennik kan een kandidatuur indienen in om het even welke vorm. 

Belangrijk hierbij is dat:

De kandidatuur vergezeld moet zijn van de nuttige en nodige bewijsstukken. De kandidaat moet tevens akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt
hierdoor een blijvende verbondenheid met en engagement naar de gemeente Lennik
toe.

Dien de kandidatuur in voor maandag 20 mei 

via het participatieplatform Lennik aan Zet via communicatie@lennik.be aan het onthaal van het gemeentehuis, Markt 18, t.a.v. dienst communicatie tijdens de openingsuren: ma-di-wo-do-vr: 8.30-12.30 uur, wo 13.30-16 uur en do 16-20 uur

Het volledige reglement toekenning ereburgerschap kan je nalezen op: https://www.lennik.be/reglementen-vrije-tijd-en-onderwijs 

Kalender

Wereldfeest

21-04-2022
Zondag 24 april organiseren de vrijwilligers van Rainbow4Kids, Kebene, 11.11.11. comité Lennik en Oxfam Wereldwinkel een wereldfeest, een feest met een Afrikaans tintje. Op de speelplaats van gemeenteschool 't Rakkertje (Hendrik Ghyselenstraat) kan je doorlopend genieten van een wereldmarkt.

Lennikenaren met buitenlandse roots zorgen voor een lekkernij uit hun thuisland. Proef een lekkere samosa (Pakistaans gerecht) of een Madazi (Afrikaanse donut).

Er worden tal van activiteiten voorzien en de toegang is gratis.

Activiteiten waar iedereen, jong of oud kan aan deelnemen.

Afrikaanse gezelschapsspelen: we spelen allemaal wel eens een gezelschapsspel maar heb je al eens een Afrikaans spel gespeeld? De Mancalaspellen zijn één van de oudste spellen van de wereld en kan door iedereen gespeeld worden. Workshop XL schilderij: we werken met zijn allen aan een groot schilderij. De mensen van Mooss vzw begeleiden de workshop en zorgen samen met iedereen voor een geweldig kunstwerk. Workshop djémbe en Afrikaanse dans: eerst leren we leuke deuntjes slaan op een djémbe en daarna gaan we op die deuntjes aan het dansen. Tentoonstelling 'Hoe zie ik mijn leefwereld': een scholenproject waarbij we Lennikse scholen willen samenbrengen met Keniaanse scholen. De kinderen maken tekeningen over hun leefwereld en stellen deze tentoon op het wereldfeest. Na het wereldfeest worden de kunstwerken uitgewisseld tussen de Lennikse en de Keniaanse scholen. Super Rumba, een Congoleese groep sluit de dag af met vrolijke ritmes en een zalige zuiderse sfeer.
Nieuws

Word jij mede-organisator van de werelddag en ambassadeur voor eerlijke handel?

15-09-2021

De voorbije jaren hebben heel wat mensen zich ingezet voor de ontwikkelingssamenwerking binnen Lennik. Er werden activiteiten georganiseerd, gesensibiliseerd, samengewerkt met scholen, subsidies verdeeld aan studenten die naar het Zuiden trokken en nog veel meer.

Nu willen we samen met jou verder werken rond dit thema en zoveel mogelijk Lennikse inwoners laten kennismaken met ontwikkelingssamenwerking. Deze doegroep zal enerzijds werken rond de organisatie van een werelddag en anderzijds rond het behalen van het Faitrade label voor Lennik:

Organisatie werelddag:
Wil je samen met ons mensen van verschillende afkomst samenbrengen, mensen kennis laten maken met andere culturen, mensen laten genieten van wereldmuziek en de wereldkeuken en mensen sensibiliseren rond de problematiek in het zuiden? Behalen Fairtarde label:
Gemeente Lennik vindt eerlijke handel belangrijk. Eerlijke handel voor iedereen, ook voor de boeren uit het zuiden. Ook hier kunnen we ons steentje aan bijdragen. Hoe kunnen we mensen sensibiliseren om Fairtrade te kopen? Welke acties kunnen we ondernemen om Lennikse winkels en bedrijven te overtuigen Fairtrade producten te kopen? Hoe kunnen we scholen betrekken bij het behalen van het Fairtrade label? Laten we samen Faitrade in de kijker zetten.

Zie jij het zitten om hier verder over na te denken? Wil je gewoon eens komen luisteren om te horen of dit iets voor jou is? Dat kan allemaal. Schrijf je in voor deze doegroep. Het eerste overlegmoment zal plaatsvinden op dinsdag 28 september 2021, om 20 uur in de raadzaal van de Dekenij, Deken Verbesseltstraat 9.

Nieuws

RUP Eizeringen: wandel en denk je mee?

08-07-2021

Het gemeentebestuur van Lennik wil de ruimtelijke ontwikkeling van en rondom de kern van Eizeringen vormgeven. Daarom is beslist om hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten ter uitwerking van het gemeentelijk structuurplan. Het doel van dit plan is om van Eizeringen een landelijke kern met voorzieningen en oog voor open ruimte te creëren. Meer info over het RUP Eizeringen lees je hier.

De eerste officiële raadpleging en adviesronde zal georganiseerd worden van september 2021 tot oktober 2021. Gedurende deze periode kan iedereen het dossier komen inkijken op het gemeentehuis of via de gemeentelijke website. Informatie hierover zal tijdig worden meegedeeld.

Trek je wandelschoenen aan, verken het studiegebied en geef je idee.

Ter voorbereiding van dit officiële raadplegingsmoment wil het gemeentebestuur je al uitnodigen om het studiegebied zelf te gaan verkennen.

Wil je met je eigen ogen zien over welk gebied het juist gaat? Wil je de problemen en opportuniteiten van het gebied zelf ervaren? Trek dan je wandelschoenen aan en volg de uitgestippelde wandeling doorheen het mooie Eizeringen. Vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021 zullen er langs dit traject op verschillende locaties panelen worden geplaatst. Hierop zal meer uitleg gegeven worden over het RUP en de desbetreffende locatie.

Ontdek jij tijdens je wandeling sterke punten en zwakke plekken? Laat het ons hier weten of via de ideeënbus aan bijvoorbeeld de kerk van Eizeringen.