Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Lennikenaren werken aan Lennik 2030

Lennik is een participatiegemeente en nodigt inwoners en partners uit om in samenspraak het lokale bestuur verder uit te bouwen. Via dit platform kan je meedenken over plannen, projecten,… en zelf ideeën aanrijken.

Lennik laat haar burgers aan zet voor de toekomst en betrekt haar inwoners bij de lokale beleid. Het participatieplatform ‘Lennik aan zet’ was hierin slechts een eerste stap. In 2020-2025 concretiseren we onze visie rond participatie en aligneren we de samenwerking met de adviesraden hierop. Het zijn de inwoners die onze gemeente het beste kennen, het is dan ook hun mening die we echt willen horen om onze toekomstplannen vorm te geven.

“De Lennikenaar ziet Lennik in 2030 als een groene en aangename woongemeente met een grote verbonden- en verdraagzaamheid die aangesterkt wordt door vele nieuwe ontmoetingsplekken en moderne (sport/ jeugd) infrastructuur. Tegen 2030 groeit Lennik verder uit naar een goed bereikbaar, maar autoluw groen centrum met gezellige en sterke lokale diensten- en handelskern.”

Deel op facebook
Deel op twitter