home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Toekomstplannen

Volgende projecten zullen in de komende jaren participatief worden aangepakt:

  • Dierenwelzijn: plaatsen voor inheemse wilde dieren
  • Lanbouw
  • Riviercontract Bellebeek duurzaam waterbeheer
  • Hemelwater en droogteplan
  • Denkgroep over (her)inrichting van bepaalde openbare plaatsen
  • Verduurzamen gemeentelijke evenementen
  • Repair café meer opentrekken en burgers betrekken. Nu is het een privé initiatie. Wordt er wel voldoende hersteld?
  • Korte keten
  • Gezamelijke actie rond zwerfvuil met alle meters en peters,...
  • Klimaatplan (2021)
Deel op facebook
Deel op twitter