Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Verkeersveilige dorpskernen

Het gemeentebestuur van Lennik heeft de ambitie om de verkeersveiligheid in de dorpskernen Sint-Martens-Lennik, Sint-Kwintens-Lennik, Eizeringen en Gaasbeek te verhogen. Dorpskernen zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen omdat er buiten de dorpskern nog weinig ruimte is om woningen, bedrijventerreinen en ontspanningslocaties te voorzien. Hierdoor zal kernversterking en verdichting het credo worden de volgende jaren. Door de verdichting zullen meer inwoners in onze dorpskernen gaan wonen en leven, hetgeen een aantal uitdagingen zal creëren op vlak van mobiliteit en de verkeersveiligheid van onze dorpskernen. Het is enorm belangrijk dat de inwoners van Lennik die nu of in de toekomst in de dorpskernen (zullen) wonen of leven inbreng hebben in dit verhaal. Daarom gaat de gemeente samen met haar inwoners de uitdaging aan om een plan uit te werken dat de verkeersveiligheid in de dorpskern aanzienlijk verhoogt.

 

Wil jij meewerken aan het verhogen van de verkeersveiligheid in de dorpskernen?

In de eerste fase van het participatietraject vertrekken we van een leeg blad. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zelf kunnen brainstormen over hoe de verkeersveiligheid in de dorpskernen kan aangepakt worden. De participatiegroep werkt een aantal concrete ideeën uit die op een later moment zullen voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. De voorstellen zullen worden beoordeeld op hun inhoud en (financiële) haalbaarheid. Het college van burgemeester en schepenen zal een voorstel uitkiezen dat in een tweede fase concreter wordt uitgewerkt door de participatiegroep.

Gedurende het participatieproces kan de participatiegroep, indien gewenst, inhoudelijk ondersteund worden door de dienst mobiliteit. Vragen over wetten, procedures en andere zaken, zullen wij met veel plezier beantwoorden.

 

Geef je idee

Hoe zou jij de verkeersveiligheid in de dorpskernen aanpakken en/ of verhogen? Infrastructurele aanpassingen of verhoogde politiecontrole? Alles is mogelijk! Doe hier een voorstel.

Deel op facebook
Deel op twitter