Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Vergroening

Gemeente Lennik is een aangename gemeente waar het gezellig vertoeven is en nog veel mooie plekjes zijn. Maar zoals overal in Vlaanderen staan de open ruimte, biodiversiteit en groene ruimten, zeker in de dorpskernen, onder druk. Voortuinen met kiezels, schanskorfmuren met rotsblokken, namaakgras en –hagen, enz… verschijnen meer en meer in het straatbeeld. De voorbije zomers hebben aangetoond dat de aanwezigheid van groen zorgt voor koelte en gezonde lucht. Daarom wenst het gemeentebestuur werk te maken van voldoende diverse groene ruimten dicht bij de mensen die goed zijn voor de mens, klimaat, natuur en het algemeen welzijn. Ook is er steeds meer overlast door bepaalde soorten vogels zoals duiven, eksters, kraaien voornamelijk omwille van het verstoorde landschap en leefgebied van andere soorten. Door de aanleg van divers groen willen dit op natuurlijke wijze tegengaan.

 

Wat willen we zoal doen in het kader van vergroening?

  • Meedenken over een subsidiereglement tegeltuinen en gevelgroen voor gezinnen die in dichte woonkernen leven of geen voortuin hebben.
  • Voortuinen bij burgers aanleggen met een grindgazon om zo erosie van kiezels en het grijs-bruine uitzicht tegen te gaan. Daarnaast burgers engageren om regelmatig het grindgazon te maaien en hen begeleiden in de keuze voor onderhoudsvriendelijke maar toch groene voortuinen,…
  • Participatie rond het inrichten van bepaalde plaatsen: straten, pleinen, weides, begraafplaatsen, bermen,...
  • Het agrarische landschap visueel verbeteren door het planten van hagen op weides of het aanbrengen van kleine landschapselementen en deze eventueel samen met de huurder of eigenaar onderhouden.
  • Bebossen najaar 2020 (i.k.v. week van het bos/dag van de natuur) door leuke coronaproof activiteiten voor jong en oud uit te werken. 

 

Geef je idee

Heb jij plaatsen of straten voor ogen die je graag groener of mooier ziet worden de komende jaren? Heb je zelf ideeën om deze te herinrichten? Doe hier een voorstel

 

 

Deel op facebook
Deel op twitter