Mens

De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Deze SDG’s dienden ook als kapstok om de ‘meerjarenplanning 2020-2025’ op te maken.

Lees hier een niet limitatieve oplijsting van thema’s die binnen het platform Mens aan bod kunnen komen:

  • Ontwikkelingsondersteuning
  • Kinderopvang
  • Ouderenbeleid
  • Onderwijs
  • Korte keten
  • Welzijn
  • Vereenzaming
  • Toegankelijkheid
  • Armoede
  • Lokale handel
  • Veiligheid
  • Integratie
  • Ondernemen
  • Ontmoetingsplekken