Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Mens

De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Deze SDG’s dienden ook als kapstok om de ‘meerjarenplanning 2020-2025’ op te maken.

Lees hier een niet limitatieve oplijsting van thema’s die binnen het platform Mens aan bod kunnen komen:

 • Ontwikkelingsondersteuning
 • Kinderopvang
 • Ouderenbeleid
 • Onderwijs
 • Korte keten
 • Welzijn
 • Vereenzaming
 • Toegankelijkheid
 • Armoede
 • Lokale handel
 • Veiligheid
 • Integratie
 • Ondernemen
 • Ontmoetingsplekken
Deel op facebook
Deel op twitter