Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Mens

De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Deze SDG’s dienden ook als kapstok om de ‘meerjarenplanning 2020-2025’ op te maken.

Lees hier een niet limitatieve oplijsting van thema’s die binnen het platform Mens aan bod kunnen komen:

 • Ontwikkelingsondersteuning
 • Kinderopvang
 • Ouderenbeleid
 • Onderwijs
 • Korte keten
 • Welzijn
 • Vereenzaming
 • Toegankelijkheid
 • Armoede
 • Lokale handel
 • Veiligheid
 • Integratie
 • Ondernemen
 • Ontmoetingsplekken