Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Omgeving

De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Deze SDG’s dienden ook als kapstok om de ‘meerjarenplanning 2020-2025’ op te maken.

Lees hier een niet limitatieve oplijsting van thema’s die binnen het platform Omgeving aan bod kunnen komen:

 • GECORO*
 • Leefbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Trage wegen
 • Infrastructuur
 • Verkeersleefbaarheid
 • Vergroening
 • Klimaatneutraal
 • Erfgoed
 • Landbouw
 • Kernversterking
 • Natuur en bos
 • Mobiliteit
 • Zwakke weggebruikers
 • Dierenwelzijn
 • Schoon water

* Gecoro is een decretaal verplichte adviesraad die in de bestaande vorm verder zal functioneren. Daarnaast maakt deze nu ook deel uit van het platform Omgeving.

Deel op facebook
Deel op twitter