Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Omgeving

De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Deze SDG’s dienden ook als kapstok om de ‘meerjarenplanning 2020-2025’ op te maken.

Lees hier een niet limitatieve oplijsting van thema’s die binnen het platform Omgeving aan bod kunnen komen:

 • GECORO*
 • Leefbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Trage wegen
 • Infrastructuur
 • Verkeersleefbaarheid
 • Vergroening
 • Klimaatneutraal
 • Erfgoed
 • Landbouw
 • Kernversterking
 • Natuur en bos
 • Mobiliteit
 • Zwakke weggebruikers
 • Dierenwelzijn
 • Schoon water

* Gecoro is een decretaal verplichte adviesraad die in de bestaande vorm verder zal functioneren. Daarnaast maakt deze nu ook deel uit van het platform Omgeving.