Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Vrije Tijd

De gekozen en te behandelen thema’s hangen samen met de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) van de VN. Deze SDG’s dienden ook als kapstok om de ‘meerjarenplanning 2020-2025’ op te maken.

Lees hier een niet limitatieve oplijsting van thema’s die binnen het platform Vrije Tijd aan bod kunnen komen:

 • JEUGDRAAD*
 • Sport
 • Evenementen
 • (Amateur)kunsten
 • Infrastructuur
 • Bibliotheek
 • Toerisme
 • Zachte recreatie
 • Cultuur
 • Laagdrempeligheid
 • Verenigingsleven
 • Openluchtleven
 • Vorming
 • Cultureel patrimonium
 • Animatie

* Jeugdraad is een decretaal verplichte adviesraad die in de bestaande vorm verder zal functioneren. Daarnaast maakt deze nu ook deel uit van het platform Vrije Tijd.