Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Lokaal relanceplan verenigingen

Samen op weg naar een post-corona herstel.

De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Het gemeentebestuur wil ondersteuning bieden en richtte daarom samen met jullie, onze inwoners, ‘denktanks of werkgroepen’ op

Maatregelen versoepelen soms, waarna de teugels vervolgens weer strak aangetrokken worden. Ondernemers en verenigingen krijgen het zwaar te verduren. Telkens we hopen dat de economie kan heropstarten, krijgen we nieuwe klappen. Net daarom vinden wij het als gemeente van zeer groot belang de ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen om volwaardig opnieuw overeind te komen.

De impact van de coronacrisis laat diepen sporen na en wellicht keren we nooit helemaal terug naar de situatie van vroeger. Er moet nagedacht worden over ons gedrag in publieke ruimte, hygiëne, mobiliteit, publieke evenementen,… zodat we samen kunnen werken aan 'het nieuwe normaal'.


Werkgroep verenigingen

Binnen het platform Vrije Tijd ligt onze focus op de werkgroep verenigingen. Privé- en publieke activiteiten in welke aard ook worden om de haverklap opgeschort. Mensen worden verplicht zoveel mogelijk in hun eigen contactbubbel (gezin) te blijven. Het wegvallen van activiteiten, onderwijs, sport, cultuur en sociale contacten zorgt voor spanning. Daarnaast is de onzekerheid over de toekomst een kwelling voor zowel het lichamelijk als psychisch welzijn.

Het heropstarten van vrijetijdsactiviteiten van verenigingen vormt een belangrijk onderdeel in de weg naar ons nieuwe normaal. Hoewel dit zeer gefaseerd zal gebeuren en mogelijk nog lange tijd onder duidelijke restricties zal gebukt gaan, kunnen we nu al de hoofden samen steken en in kaart brengen hoe we de verschillende vormen van verenigingen bij de heropstart kunnen ondersteunen.

Ben je gedreven en werk je graag mee aan een vlotte en veilige heropstart van allerhande vrijetijdsactiviteiten? Stel je dan zeker kandidaat voor deze werkgroep waarin we samen nadenken over het relanceplan voor verenigingen.


Terugblik op het eerste overlegmoment

Op 15 oktober kwam de werkgroep 'verenigingen' met een aantal geïnteresseerden online samen n.a.v. het ‘relanceplan verenigingen’.

Er werd 'samen' besproken hoe de gemeente de talrijke Lennikse verenigingen kan ondersteunen in deze moeilijke corona-periode.

Op basis van 4 concrete vragen werd de situatie en impact van deze pandemie op onze verenigingen nagegaan.

  • Wat zijn jullie actuele noden?
  • Hebben jullie extra kosten moeten maken door COVID-19?
  • Hebben jullie inkomstenverlies opgelopen door COVID-19?
  • Wat denken jullie over gelijke verdeling, van het door de Vlaamse Regering vrijgemaakte budget, tussen verenigingen/sectoren?  

Op basis van de antwoorden op volgende vragen sloegen we erin om samen een aantal aangepaste ondersteuningsmaatregelen te omschrijven.  

Het hele verslag kan je hier downloaden. Heb je nog aanvullingen, stuur ze dan zeker voor woensdag 4 november door naar vrijetijd@lennik.be.  Deze input wordt verwerkt en geagendeerd aan het college van burgemeester en schepenen. 


Geef je idee

Welke steunmaatregelen acht jij nodig voor de veilige heropstart van vrijetijdsactiviteiten?
Doe hier een voorstel.

Deel op facebook
Deel op twitter