Lokaal relanceplan verenigingen

Samen op weg naar een post-corona herstel.

De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Het gemeentebestuur wil ondersteuning bieden en samen met jullie, onze inwoners, ‘denktanks of werkgroepen’ oprichten. 

Nu maatregelen beginnen te versoepelen en de economie kan heropstarten, is het van zeer groot belang de ondernemers en verenigingen extra te ondersteunen om volwaardig opnieuw overeind te komen.

Hoe gaan we te werk?

De impact van de coronacrisis laat diepen sporen na en wellicht keren we nooit helemaal terug naar de situatie van vroeger. Er moet nagedacht worden over ons gedrag in publieke ruimte, hygiëne, mobiliteit, publieke evenementen,… zodat we samen kunnen werken aan 'het nieuwe normaal'.

Om deze geleidelijke opstart naar het nieuwe normaal te onderbouwen, gaan we ons lokaal relanceplan baseren op verschillende pijlers. In deze eerste fase gaan we van start met:

  1. Verenigingen (platform Vrije Tijd)
  2. Lokale handel & economie (platform Mens)
  3. Land- en tuinbouw (platform Omgeving)

 

Werkgroep verenigingen

Binnen het platform Vrije Tijd ligt onze focus op de werkgroep verenigingen. Privé- en publieke activiteiten in welke aard ook werden van bij de start van de lockdown verboden. Mensen werden verplicht zoveel mogelijk in hun eigen contactbubbel (gezin) te blijven en zich enkel nog te verplaatsen indien dit essentieel nodig was. Het wegvallen van activiteiten, onderwijs, sport, cultuur en sociale contacten zorgt voor spanning. Daarnaast is de onzekerheid over de toekomst een kwelling voor zowel het lichamelijk als psychisch welzijn.

Het heropstarten van vrijetijdsactiviteiten van verenigingen vormt een belangrijk onderdeel in de weg naar ons nieuwe normaal. Hoewel dit zeer gefaseerd zal gebeuren en mogelijk nog lange tijd onder duidelijke restricties zal gebukt gaan, kunnen we nu al de hoofden samen steken en in kaart brengen hoe we de verschillende vormen van verenigingen bij de heropstart kunnen ondersteunen.

Ben je gedreven en werk je graag mee aan een vlotte en veilige heropstart van allerhande vrijetijdsactiviteiten? Stel je dan zeker kandidaat voor deze werkgroep waarin we samen nadenken over het relanceplan voor verenigingen.

 

Geef je idee

Welke steunmaatregelen acht jij nodig voor de veilige heropstart van vrijetijdsactiviteiten?
Doe hier een voorstel.