Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Groen Hoefijzer

Een nieuwe wandellus van +-7,5 km betrekt jou bij de toekomst van Lennik waar het nog aangenamer leven is.

Geef je idee

De gemeente Lennik wil inzetten op meer natuur voor haar inwoners. Met het Groen Hoefijzer werken we richting een lus van toegankelijk groen in de mooie valleien rondom Lennik. Daarvoor willen we ook jouw ideeën kennen.

Trek deze zomer je wandelschoenen aan, ga op pad door Lennik en bezorg jouw ideeën voor de inrichting van nieuw toegankelijk groen. Eerste halte: een nieuw terrein recreatief groen ter hoogte van de Slagvijver. Maar ook de rest van het Groen Hoefijzer belooft de moeite te worden! 

Alle acties binnen het Groen Hoefijzer op een rij

Natuurpark Slagvijver
Op een weiland aan de Slagvijverstraat komt een nieuwe recreatieve en sportieve groenstructuur. Deze kan verbonden worden met de sporthal. Op die manier komt er een grotere ruimte voor sport en spel in hartje Lennik. Voor de inrichting van het Natuurpark Slagvijver doen we een beroep op jouw creativiteit. Geef ons door hoe jij dit Natuurpark zou vormgeven.

Speelbos aan de sporthal
Aan de sporthal Jo Baetens zullen kinderen hun hartje kunnen ophalen in de speelnatuur. Nu de inspraakmomenten hiervan achter ons liggen, zal het bos tussen eind 2021 en april 2023 worden ingericht tot een natuurlijk en avontuurlijk speelbos met daarin een rolstoelplatform, avontuurlijke talud met veel klim-, klauteren glijmogelijkheden en vogelkijkwand om de waardevolle natuur te ontdekken en aanschouwen. 

Bosuitbreiding aan Slagvijver
De mooie en rustige natuur aan Slagvijver (oude watermolen) en het Groen Hoefijzer is voor velen een verborgen parel in Lennik. De komende jaren zet de gemeente hier volop in op bebossing. We kiezen voor een klassieke bosaanplant met winterlinde, haagbeuk, gewone esdoorn en boskers. Langs de zijkanten van het perceel komen er lagere bosranden met hazelaar, eenstijlige meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn, ruwe iep ... Daarnaast wordt er langs de perceelsgrenzen een strook onbeplant gehouden zodat er zich een mantelzoomvegetatie kan ontwikkelen en creëren we er een aangenaam rustplekje voor wandelaars.

Weide aan de bron Zwartenbroek
De Coudenborrebron – ook het bronneke van Zwartenbroek genoemd - is een bron met een wisselend debiet. Hierdoor stroomt er niet altijd water door de leeuwenmond. Het is een populaire plaats die meer waardering verdient. Zeker in de zomermaanden, want dan komen landbouwers en burgers water oppompen uit de waterput om zo drinkwater te hebben. Het terrein naast de bron krijgt binnenkort een metamorfose en wordt een nieuw plekje toegankelijk groen. Het zal de komende jaren ingericht worden als een mooie rust- en ontmoetingsplek. 

Geboortebos aan de Oude Tramweg
De komende jaren zal dit stukje grond worden ingericht met bomen, rustbank, picknick- en speelweide. Met de inrichting van dit terrein wil het gemeentebestuur een groen en open terrein creëren. Een plaats waar mensen tot rust kunnen komen en de jeugd er een speelterrein vindt. Bovendien wordt dit een plaats waar nieuw leven in de kijker gezet wordt aan de hand van een geboortebos 

 

De doelstelling

De Slagvijverbeek en de Diepenbroekbeek omsluiten de dorpskern van Sint-Martens Lennik en vormen bij hun samenvloeiing de Molenbeek.  Dit is een belangrijke zijrivier van de Zuunbeek en vervult een grote hydrologische en landschappelijke rol in Lennik. Het zijn letterlijk de levensaders van de dorpen en woonkernen, landbouwgebieden en fauna en flora.

De Slagvijverbeek en de Diepenbroekbeek kronkelen als het ware in de vorm van een groen hoefijzer rond de dorpskern van Sint-Martens-Lennik. Met de realisatie van het Groen Hoefijzer wil de gemeente weer meer ademruimte geven aan de Molenbeek, waarbij natuur en water worden verweven tot een toegankelijk groenblauw netwerk dat zich vertakt over heel Lennik.

Met de aankopen en inrichting van enkele strategisch gelegen gronden creëert de gemeente nieuwe stapstenen in het groenblauwe netwerk van het Groene Hoefijzer.

Dit project kadert in een breder verhaal van het Pajottenland. De gemeente Lennik is een partner in het strategisch project ‘Opgewekt Pajottenland’. Een belangrijke doelstelling van het strategisch project is om een visie te ontwikkelen waarbij groenblauwe netwerken ingezet kunnen worden om voor een klimaatbestendig Pajottenland.

De aanpak rond dit projectgebied vervult twee belangrijke doelstellingen:

  • Vormt een netwerk van groene ruimten langsheen de structurerende waterlopen zoals de Molenbeek
  • Er wordt daarnaast ook ingezet op toegankelijk groen om leefbare dorpen te realiseren. Waar mogelijk maken we de verbinding met bestaande en/of nieuwe trage wegen.

 

Deel op facebook
Deel op twitter