home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Trage wegen

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Ze zijn overal terug te vinden: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Ze bestaan in alle formaten, breed of smal en in alle soorten, verhard of onverhard.

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- en kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd. Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen), van wegen die werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes. Maar ze zijn ook van belang voor de natuurontwikkeling en een veilige verbinding voor zachte weggebruikers.

 

Voorbeeld van de werkgroep trage wegen

Inventariseren voetwegen noordzijde Ninoofsesteenweg in functie van RUP Eizeringen:

Vele trage wegen zijn de afgelopen jaren verdwenen. Dit kan door gebrekkig onderhoud zijn gebeurd, de wegen raken in ongebruik en verdwijnen daarna. Bij de opstart van het RUP Eizeringen wil de gemeente de voetwegen langs de noordzijde van de Ninoofsesteenweg in kaart brengen.

Opstart najaar 2020 – voorjaar 2021

 

Geef je idee

Voel je je aangesproken om mee te helpen aan de inventarisatie van trage wegen langs de noordzijde van de Ninoofsesteenweg bij de opstart van RUP Eizeringen? Stel je hier kandidaat. Het in kaart brengen van de trage wegen zal voornamelijk gebeuren door het bewandelen en herontdekken van deze voetwegen. 

Heb jij nog andere ideeën rondom het thema trage Wegen? Doe hier een voorstel.

Deel op facebook
Deel op twitter