home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wie verdient de titel "Ereburger van Lennik"?

03-05-2024
Godelieve Eeckhout (de moeder Cultuur van Lennik) droeg deze titel in 2013. Na een pauze van meer dan 10 jaar waarin de titel "Ereburger van Lennik" voor het laatst werd toegekend, is het tijd om oude tradities terug op te nemen. Wie schuif jij graag naar voren?

Als Ereburger ben je een belichaming van lokaal bestuur Lennik, sta je erom bekend Lennik op een positieve manier bekend te maken in zowel het binnen- als buitenland en ben je zelf aanwezig op alle belangrijke activiteiten in Lennik. Daarnaast ben je er niet vies van ook zelf activiteiten op poten te zetten.

Wie kan in aanmerking komen voor het ereburgerschap?

Elk natuurlijk persoon die op het ogenblik van de toekenning, inwoner is of was van Lennik en cumulatief aan volgende criteria voldoet:

hij/zij heeft een grote faam en aanzien verworven met een Vlaamse, nationale of
internationale uitstraling hij/zij heeft bijgedragen tot de uitstraling van de gemeente Lennik over de
gemeentegrenzen heen, door zijn/haar verwezenlijkingen. Hoe kan je een Ereburger naar voren schuiven?

Elke inwoner van Lennik kan een kandidatuur indienen in om het even welke vorm. 

Belangrijk hierbij is dat:

De kandidatuur vergezeld moet zijn van de nuttige en nodige bewijsstukken. De kandidaat moet tevens akkoord gaan met zijn/haar nominatie en aanvaardt
hierdoor een blijvende verbondenheid met en engagement naar de gemeente Lennik
toe.

Dien de kandidatuur in voor maandag 20 mei 

via het participatieplatform Lennik aan Zet via communicatie@lennik.be aan het onthaal van het gemeentehuis, Markt 18, t.a.v. dienst communicatie tijdens de openingsuren: ma-di-wo-do-vr: 8.30-12.30 uur, wo 13.30-16 uur en do 16-20 uur

Het volledige reglement toekenning ereburgerschap kan je nalezen op: https://www.lennik.be/reglementen-vrije-tijd-en-onderwijs 

Meer nieuws & activiteiten

Samen creatief voor duurzaam Lennik 2030

Het gemeentebestuur zet in op participatie. In 2019 gaven we samen het nieuwe meerjarenplan vorm. Ook de komende jaren willen we regelmatig jullie mening horen. Alle projecten vind je terug op Lennik aan Zet!

Ontdek het meerjarenplan

Bouw jij mee aan de toekomst van onze gemeente: Duurzaam Lennik 2030?

Dat kan! Via de 3 platformen kan je mee denken of mee doen. Wil je gewoon op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.