Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Nieuws

Geef ook jij het beleid in Lennik mee vorm?

22-02-2021

Onze samenleving heeft op het vlak van burgerinitiatieven, participatie en co-creatie een hele evolutie doorgemaakt. In dit licht ontwikkelde de gemeente Lennik de voorbije jaren de nieuwe participatiestructuur Lennik aan Zet. Doelstelling van de nieuwe aanpak is een model te creëren dat zo aantrekkelijk en zo laagdrempelig mogelijk is zodat zoveel mogelijk inwoners zich aangesproken voelen. Wil je graag ook inspraak hebben op het beleid en het (denk)werk vanuit de denkgroepen neerschrijven in een advies, zetelen in de GeCoRo of de jeugdraad, schrijf je dan in via www.lennikaanzet.be.Ben je niet vertrouwd met het platform? Geef dan zeker een seintje via 02 532 41 15 of info@lennik.be en stel je ten laatste op maandag 1 maart kandidaat met vermelding van de groep. Denk en werk jij graag aan het beleid in Lennik?Op Lennik aan zet werken we rond 3 platformen Mens, Omgeving en Vrije Tijd waarbinnen verschillende thema’s aan bod komen. Binnen elk platform zijn er dan denkgroepen, doegroepen en advies-schrijfgroepen. Een denkgroep buigt zicht over toekomstig beleid of over een probleemsituatie of reikt nieuwe ideeën aan of… Zo nam je misschien al eerder deel aan de werkgroep relanceplan lokale economie waarin nagedacht werd hoe we de de Lennikse ondernemers maximaal kunnen ondersteunen en de impact van de Covid-19 pandemie kunnen verzachten. Een doegroep richt zich specifiek naar een afgebakend project of evenement. Denk bijvoorbeeld aan de werkgroep rond de passage van de Tour de France. Daarbij zijn we op zoek naar een aantal ‘gangmakers’ die zich engageren om de conclusies en aanbevelingen schriftelijk neer te pennen binnen een advies-schrijfgroep.Een overzicht en meer informatie kan je hier terugvinden:👉 Mens via https://lennikaanzet.be/mens/topics/503👉 Omgeving via https://lennikaanzet.be/omgeving/topics/504👉 Vrije Tijd via https://lennikaanzet.be/vrijetijd/topics/502 Zetel je liever in de GeCoRo?Ook voor de GeCoRo (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijk Ordening) zoeken we nog kandidaten. De GeCoRo heeft hoofdzakelijk een advizerende rol bij de ruimtelijke planning binnen de gemeente, bijvoorbeeld bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouwkundige verordeningen, e.a. Deze commissie komt minimaal twee maal per jaar samen.Deskundigen dienen hun kandidaatstelling te motiveren en onderbouwen met een CV, een motivatiebrief en een aanvraagformulier (terug te vinden op de gemeentelijke website). Kandidaten voorgedragen door een vereniging of organisatie moeten een motivatiebrief, een schriftelijk akkoord van de voorzitter omtrent de kandidaatstelling en een aanvraagformulier toevoegen.👉 GeCoRo via https://www.lennik.be/producten/detail/297/gecoro Heb jij een idee voor de Lennikse jeugd?Wat wil je graag als jongere in Lennik? De jeugdraad is de spreekbuis voor alle kinderen, tieners en jongeren binnen de gemeente.Via deze weg kunnen jullie ideeën, voorstellen en vragen voorgesteld worden aan het beleid.👉 Jeugdraad via https://www.lennik.be/producten/detail/307/jeugdraad

Nieuws

Zorg jij mee voor de muzikaalste Valentijn ooit in Lennik?

22-01-2021

Van maandag 8 tot en met zondag 14 februari is het de Week Van de Belgische Muziek. Hiermee richten VI.BE en VRT samen met verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse andere media de spotlights op muziek van eigen bodem en haar zwaar getroffen sector. De hele week wordt één grote liefdesverklaring aan de Belgische muziek. Over heel België worden volop acties en initiatieven op poten gezet in het kader van de week. VI.BE coördineert die acties en lanceert alvast een eerste eigen project als afsluiter van de week. En daarbij speel jij ook een grote rol, want (de liefde voor) muziek start altijd lokaal. Zorg mee voor de muzikaalste Valentijn ooit in Lennik? Als afsluiter van de Week Van De Belgische Muziek moedigt VI.BE iedereen met een hart voor muziek – elke lokale held, van rockers, rappers, zangers, dj’s en trompettisten tot fluitende bakkers, muzikale buschauffeurs of tokkelende kassiersters – aan om mee een massale ode te brengen aan muziek van eigen kweek. Ook hier in Lennik zijn we ervan overtuigd dat wij inwoners hebben die graag willen deelnemen. Met deze oproep moedigen we je aan om op 14 februari om 17u stipt een eigen versie van een Belgische nummer dat je nauw aan het hart ligt te brengen. Op het balkon, vanuit het raam of op de stoep. De boodschap is: wees creatief maar hou het veilig. Via dit formulier kan je VI.BE laten weten welk nummer je zal brengen. Zij zorgen met veel plezier voor promotiemateriaal. Buren worden warm opgeroepen om vanop hun drempel mee te luisteren. 

Nieuws

Uitleendienst Vlaams-Brabant , het adres als je materiaal nodig hebt voor een fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling, kamp, ...?

22-01-2021

Materiaal nodig voor een fuif, toneelstuk, optreden, tentoonstelling, kamp, ...? Bij de uitleendienst Vlaams-Brabant ben je aan het juiste adres. Wij bieden audiovisueel materiaal, lichtmateriaal, podia en toebehoren, organisatorisch materiaal, spelmateriaal, tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal, toegankelijkheidsmateriaal, … Alles voor jouw evenement. De uitleendienst ontwikkelde ook een heel gamma aan COVID-gerelateerde materialen die hierbij een hulpmiddel kunnen zijn om een event corona-proef te organiseren. Ons specifiek aanbod i.v.m. corona kan je hier terugvinden : https://uitleendienst.vlaamsbrabant.be/catalogus/COVID-19 Om voorbereid te zijn blijven we ernaar streven om onze dienstverlening als uitleendienst te optimaliseren. Zo namen we op 1 juli 2020 een nieuwe website in gebruik, met tal van nieuwe uitleenmaterialen: zeker eens checken dus! https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst Ook ons reglement is aangepast. Nu komt elke vereniging, ook feitelijke vereniging (na voordracht) gevestigd in Vlaams-Brabant in aanmerking. Wat je nog moet doen is jouw vereniging registeren (indien dit nog niet is gebeurd na 1 juli 2020). Dat hoef je niet voor onze mooie ogen te doen, wél omdat het je tal van voordelen biedt: je ziet onmiddellijk welk materiaal beschikbaar is, en wat het kost je kan zelf gebruikers toevoegen je kan reservaties eenvoudig hernemen (kopiëren) … Kortom: ons reserveringssysteem is beter en efficiënter geworden, je hebt er dus alle belang bij je te registreren. Doén dus!

Nieuws

Lennik verdeelt 200.000 euro over haar verenigingen

25-11-2020

De werkgroep ‘relanceplan verenigingen’ besprak op 15 oktober samen de situatie van de COVID-19 pandemie en de impact ervan op het Lennikse verenigingsleven. Tijdens dit overleg kwamen zij tot een aantal aangepaste ondersteuningsmaatregelen. Het hele verslag kan je hier nalezen. Het is zeer duidelijk dat het coronavirus stevig inhakt op de werking en financiën van het verenigingsleven. Daarom trok enerzijds de Vlaamse Regering 87,3 miljoen uit voor de lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen, waarvan 83,9 miljoen verdeeld wordt door de steden en gemeenten. Lennik ontvangt hiervan 93.993,56 euro. Dit bedrag wordt in Lennik integraal aan de 52 erkende vrijetijdsgerelateerde verenigingen in de gemeente overgemaakt volgens de berekening en verdeling conform de gemeentelijke subsidiereglementen. Het bedrag wordt per sector (sport, jeugd, cultuur en senioren) procentueel bepaald op basis van de subsidiebedragen van 2019. Anderzijds ondersteunt Lennik haar verenigingen bovenop de basissubsidie van 66.000 euro bijkomend met een budget van 40.350 euro. Dit bedrag schenkt de gemeente haar 52 erkende verenigingen met 4906 leden in de vorm van Lennikse waardebonnen. Deze zullen ze ontvangen bij de (her)opening van de lokale middenstand. Naast de ondersteuning van de verenigingen, wil de gemeente hiermee de negatieve impact van de COVID-19 pandemie verzachten en rechtstreeks ook de koopkracht en lokale handel en horeca stimuleren.  De verdeling van dit budget zal via de verdeelsleutel ‘aantal leden per vereniging’ gebeuren.

24 okt

Het doek valt definitief over jaarmarkt Lennik 2020

24-10-2020

De steeds slechter wordende coronacijfers in België alsook in Lennik specifiek maken dat het niet langer verantwoord is om onze burgers op de jaarmarkt bij elkaar te brengen. Sinds maart bevinden we ons in een bevreemdende situatie, doorstonden we een totale lock-down, zijn onze sociale contacten naar een minimum herleid,… Zowel het gemeentebestuur als het jaarmarktcomité wilden de Lennikenaren graag een lichtpunt in deze duistere tunnel bieden. Hoewel het een waar huzarenstuk was om in deze omstandigheden een jaarmarkt te organiseren, begon het verhaal van de jaarmarkt met het alom vertegenwoordigde advertentieboekje. Om zowel elke Lennikse ondernemer als bedrijven uit de regio die eerder in het programmaboekje adverteerden een hart onder de riem te steken, schonken het gemeentebestuur en het jaarmarktcomité elk van hen sowieso een gratis advertentie (1/4 pagina), ter waarde van 55 euro. Begin oktober werd er afgeklopt op een afgeslankte versie. Het organiseren van de jaarmarkt in het gekende concept met de markt, waar ook kraampjes van verenigingen en organisaties hun vaste stek hebben, behoorde gezien de social distance maatregelen niet tot onze mogelijkheden. We waren genoodzaakt terug te keren naar de oeroude traditie van de jaarmarkt met dieren. Wedstrijden zouden doorgaan in de mate van het mogelijke. Op donderdag 22 oktober, viel helaas het doek over al deze inspanningen na overleg op de gemeentelijke preventie- en veiligheidscel. De kermis die onze jaarmarkt steeds aanvult, zal eveneens niet plaatsvinden om te vermijden dat volk samen komt. Jaarmarkt Lennik 2020 zou als een bijzondere editie en als één van de enige in onze regio de geschiedenisboeken ingaan. Nu blijft ook onze pagina leeg... In Lennik hebben we de coronacrisis tot nu toe heel ernstig genomen en de maatregelen strikt nageleefd. De resultaten waren tot voor kort recht evenredig met de vele inspanningen van onze burgers. Momenteel heeft het virus ons in zijn greep maar we weten dat solidariteit ons hieruit zal verlossen. Laten we samen de gouden regels en maatregelen respecteren zodat we snel terug aan een bruisend Lennik kunnen werken. Zowel het gemeentebestuur als het jaarmarktcomité tekenen alvast voor een super gezellige en corona-vrije jaarmarkt in 2021.

15 okt

Uitnodiging werkgroep relanceplan verenigingen 15/10

01-10-2020

De impact van de coronacrisis laat diepen sporen na en wellicht keren we nooit helemaal terug naar de situatie van vroeger. Er moet nagedacht worden over ons gedrag in publieke ruimte, hygiëne, mobiliteit, publieke evenementen,… zodat we samen kunnen werken aan 'het nieuwe normaal'. De roep vanuit de samenleving om een weg te vinden uit de crisis (exit en relance) klinkt steeds luider. Wij als gemeente zijn bezorgd om de veiligheid en leefbaarheid van elke laag binnen onze samenleving. Net daarom wil het gemeentebestuur ondersteuning bieden. N.a.v. onze oproepen voor het oprichten van werkgroepen/ denktanks rond de pijlers verenigingen, lokale handel & economie en land- en tuinbouw, komen we binnenkort voor het eerst samen met de personen die zich hiervoor kandidaat stelden. Tijdens de overlegmomenten gaan we brainstormen over de heropstart van activiteiten, tasten we af waar jullie ondersteuning nodig achten en in welke vorm. De werkgroep relanceplan verenigingen komt samen op 15 oktober om 20 uur op de "Hopzolder" Bierhandel-Drinks Limbourg, Onderstraat 1, 1750 GAASBEEKDit overlegmoment wordt vooraf gegaan door de jeugdraad om 19 uur. Registreerde je je nog niet voor één van de werkgroepen? Geen probleem. Dat kan ook nu nog via deze link. Broed je enkel op een idee, laat het ons weten via ons nieuwe participatieplan. Klik hier en geef je idee voor verenigingen. Inschrijven  Om alles coronaveilig te laten verlopen is inschrijven verplicht via communicatie@lennik.be met vermelding van het overlegmoment van jouw keuze(s). Andere overlegmomenten Er werden ook werkgroepen opgericht rond land-en tuinbouw alsook lokale handel & economie. Zij komen samen op: Werkgroep relanceplan land- en tuinbouw: 8/10 - 20.30 uur Gemeentehuis – zaal Masius (1e verdiep), Markt 18, 1750 LENNIK Dit overlegmoment wordt vooraf gegaan door project bebossing om 19.30 uur. Kan je er niet bij zijn, maar broed je wel op een idee voor de relance van de land- en tuinbouw? Klik hier en deel het met ons.  Werkgroep relanceplan lokale handel & economie: 29/10 – 19.30 uur Raadzaal Dekenij – Deken Verbesseltstraat 9 (Masiusplein), 1750 LENNIK Kan je er niet bij zijn, maar broed je wel op een idee voor de relance van de lokale handel & economie? Klik hier en deel het met ons.